Enova Gründercamp ved Kragerø vgs

Telemark · 21.oktober - 22.oktober 2014

 

Gründercamp er et program med fokus på kreativitet og nyskaping. I programmet gjennomfører elevene en gründercamp der de får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier. 

UE inngikk i 2008 et samarbeid med Enova SF om gjennomføring av Energi for framtiden Gründercamper. Målet er å bidra til at unge blir inspirert og dyktiggjort til å tenke kreativt og framtidsrettet innenfor temaene energibruk og energisparing. Enova SF er oppdragsgiver, og oppdragene som blir gitt, er innenfor tematikken energi og klima.