Entreprenørskapstreff for lærere 2015

Telemark · 22.september - 23.september 2015

Ungt Entreprenørskap Buskerud og Ungt Entreprenørskap Telemark gjentar suksessen fra fjorårets kurs for grunnskolelærere i Kongsberg den 22. og 23. september! 

Gjennom dette kurset vil lærere få verdifulle erfaringer ved å selv gå gjennom ulike entreprenørskapsprosesser, og de vil sitte igjen med en ryggsekk full av kreative verktøy som vil både inspirere og gi trygghet til gjennomføring av entreprenørskaps-programmer i skolen.