Fylkesmesse for Ungdomsbedrifter 2016

Telemark · 16.mars 2016

#BTV_UB

Fylkesmessen for Ungdomsbedrifter i Buskerud, Telemark og Vestfold avholdes i
«Boligmappa» Larvik Arena, onsdag 16. mars 2016

Fylkesmessen 2016

Fylkesmessen er en møteplass og en salgs- og markedsføringsarena for ungdomsbedriftene og dere som jobber i dem. Her vil det også være mange andre besøkende tilstede - fra skoler, offentlig virksomhet, privat næringsliv, politikere, media og mange flere.

  Påmeldingsfrist  
  Fredag 22. januar 2016  
     
  Innleveringsfrist for materiell  
Buskerud: Telemark: Vestfold:
Fredag 19. februar 2016 Onsdag 17. februar 2016 Onsdag 17. februar 2016
     
Innleveringsfrist for presentasjoner til "Beste Ungdomsbedrift"
  Fredag 11. mars 2016  

STENGT

Vennligst følg linken under for å registrere deres påmelding. 

https://uetelemark.wufoo.com/forms/kt8k8rg1ygcd5s/ 

En bekreftelse for påmelding sendes ut til alle registrerte Ungdomsbedrifter og ansvarlige lærere tirsdag 19. januar 2016. 

Da har vi hatt åpning av Norges største fylkesmesterskap på Boligmappa Arena Larvik. Ungdomsbedrifter fra Buskerud, Telemark og Vestfold har levert bidrag i følgende kategorier som har blitt forhåndsjuryert:

Beste logo
Beste markedsføring
Beste forretningsplan
Beste kundeopplevelse på nett
Beste reklamefilm

Gratulerer til vinnerne! Under kan dere se hvilke ungdomsbedrifter fra Telemark som stakk av med 1. og 2. plass i disse kategoriene:

1. plass Beste logo: PS! UB, Porsgrunn vgs
2. plass Beste logo: 50/50 UB, Porsgrunn vgs

1. plass Beste markedsføring: Flex UB, Hjalmar Johansen vgs
2. plass Beste markedsføring: Comfy UB, Bamble vgs

1. plass Beste forretningsplan: Aktiv UB, Bø vgs
2. plass Beste forretningsplan: Blå Sløyfe UB, Porsgrunn vgs

1. plass Beste kundeopplevelse på nett: Daily Dream Development UB, Toppidrettsgymnaset i Telemark
2. plass Beste kundeopplevelse på nett: Flex UB, Hjalmar Johansen vgs

1. plass Beste reklamefilm: GG Event UB, Hjalmar Johansen vgs
2. plass Beste reklamefilm: Pholder UB, Porsgrunn vgs

Til høyre i menyen kan dere laste ned juryens begrunnelser.
Resultater fra grand finale, premieutdeling II

6. Beste innovative produkt    
 1. premie, Telemark PowerDock UB Bamble vgs
 2. premie, Telemark Pholder UB Porsgrunn vgs
 3. premie, Telemark Smartfelle UB Søve vgs
7. Gastronomiprisen    
1. premie, BTV  Telerå UB Nome vgs avd Søve
2. premie, BTV VikingBetar UB Rosthaug vgs
8. Beste yrkesfaglige bedrift    
 1. premie, Telemark Automation on Wheels UB Notodden vgs
 2. premie, Telemark Cable Saver UB Bamble vgs
9. Beste sosiale entreprenør    
 1. premie, Telemark Blå Sløyfe UB Porsgrunn vgs
 2. premie, Telemark Wave UB Hjalmar Johansen vgs
10. Beste utstilling     
 1. premie, Telemark Mech UB Skien vgs
 2. premie, Telemark Suteneris UB Porsgrunn vgs
 3. premie, Telemark Pano UB Hjalmar Johansen vgs
11. Beste selger    
 1. premie, Telemark Jonathan Al-Saqqa, Flex UB Hjalmar Johansen vgs
12. Beste IA-bedrift    
 1. premie, Telemark Duco UB Hjalmar Johansen vgs
 2. premie, Telemark Comfy UB Bamble vgs
13. Beste regnskap    
 1. premie, Telemark Comfy UB Bamble vgs
 2. premie, Telemark DiscoKongen UB Bø vgs
14. Beste Ungdomsbedrift    
 1. premie, Telemark Telerå UB Nome vgs avd Søve
 2. premie, Telemark Pholder UB Porsgrunn vgs
 3. premie, Telemark Automation on Wheels UB Notodden vgs

Last ned kriteriene i dokumentet til høyre

1. Beste markedsføring

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av bedriftens samlede markedsføringsprofil og vil spesielt vurdere:

 • Virkemidlene som bedriften har benyttet og bedriftens begrunnelse for valg av virkemidlene. 
 • Hvordan bedriften har nådd ut til kundene/målgruppen.
 • Hvordan bedriften har gjennomført markedsføringen av bedriften.

 

Det er viktig at ungdomsbedriften får frem den totale markedsføringsaktiviteten i bedriften.

 

Bedriften må i forkant av messa laste opp en beskrivelse (maks 5 A4 sider) i PDF-format som inneholder informasjon om:

 • Punktene (kriteriene) over.
 • Hvem som er målgruppen(e) for bedriften/produktet.
 • Dokumentasjon (bilder, oppslag, linker) på markedsføringsaktivitetene som er gjennomført. En eventuell reklamefilm må være tilgjengelig på nett (YouTube, Vimeo eller lignende) og URL-link må ligge i beskrivelsen.
 • Arbeidsprosessen i bedriften (f.eks. hvem i UBen gjorde hva).
 • Hvis dere har brukt nettverket deres i utviklingen av markedsføringsaktivitetene må dere gjøre rede for hvem (bedrifter) som har vært involvert og hvordan dere har samarbeidet.

LAST OPP BIDRAG I DENNE LINKEN OG NAVNGI DOKUMENT «MARKEDSFØRING_NAVNPÅUB_TELEMARK»:
https://ungent.sharefile.com/r-rd521b7e1b6a4db78

(Eksempler på markedsføringsaktiviteter kan være: brosjyre/flygeblad, sosiale medier, bedriftens nettsted, reklamefilm, redaksjonell omtale i media, personlig salg/oppsøkende virksomhet, kampanje, profilering på messer, reklame etc. Det er ikke meningen at UBen skal ha benyttet alle disse virkemidlene, men at dere har en bevisst holdning til hva dere har valgt og hvorfor.)

Beste markedsføring

1. pris: Gavesjekk på kr 1000 + nomineres til Nasjonal messe

2. pris: Gavesjekk på kr 500 + nomineres til Nasjonal messe

 

 

2. Beste kundeopplevelse på nett

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av bedriftens profilering på nett og vil vurdere:

 • Kommunikasjon: Løsningen profilerer bedriften og dens produkter til målgruppen på en god måte. Informasjonen er relevant for målgruppen. Det er enkelt å finne siden på nett.
 • Brukervennlighet: Løsningen er ryddig og oversiktlig, og er enkel å navigere i. Nettsiden skaper et ønske hos målgruppen om flere besøk.
 • Teknisk: Funksjonaliteten forbereder brukeropplevelsen. Dersom løsningen inneholder nettbutikk er sikkerhet ved betaling og betalingsalternativ ivaretatt.  

 

Bedriften må i forkant av messa laste opp en kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder informasjon om:

 • Punktene (kriteriene) over.
 • Hvem som er målgruppen(e) for bedriften/produktet.
 • UBens web-adresse (URL).
 • Arbeidsprosessen i bedriften (f.eks. hvem i UBen gjorde hva).
 • Hvis dere har brukt nettverket deres til å utvikle websiden, må dere gjøre rede for hvem (hvilke bedrifter) som har vært involvert og hvordan dere har samarbeidet.

 

LAST OPP BIDRAG I DENNE LINKEN OG NAVNGI DOKUMENT «KUNDEOPPLEVELSE_NAVNPÅUB_TELEMARK»:

https://ungent.sharefile.com/r-r34588bc346c4858a

Beste kundeopplevelse på nett

1. pris: Gavesjekk på kr 1000 + nomineres til Nasjonal messe

2. pris: Gavesjekk på kr 500 + nomineres til Nasjonal messe

 

3. Beste forretningsplan

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av forretningsplanen. Det bør være en klar sammenheng mellom bedriftens markedspotensial, målsetninger og de økonomiske prognosene. Planen skal være kortfattet, enkel og korrekt.

 

Følgende krav stilles til innholdet:

 • Forretningsidé og mål.
 • Organisering av bedriften.
 • Økonomi m/kapitalbehov, budsjett og nøkkeltall.
 • Marked og markedsplan.
 • Framdriftsplan.
 • Bedriftens utvikling og utsikter til lønnsomhet på lang sikt.

 

Bedriften må i forkant av messa laste opp forretningsplanen (maks 12 A4 sider) i PDF-format. Dere må oppgi kontaktperson i UBen med telefon og e-post i planen.

 

LAST OPP BIDRAG I DENNE LINKEN OG NAVNGI DOKUMENT «FORRETNINGSPLAN_NAVNPÅUB_TELEMARK»:

https://ungent.sharefile.com/r-rd6e7c6ce0f340c6a

 

Beste forretningsplan

1. pris: Gavesjekk på kr 1000 + nomineres til Nasjonal messe

2. pris: Gavesjekk på kr 500 + nomineres til Nasjonal messe

 

 

 

4. Beste reklamefilm

Reklameinnslaget skal utformes for å markedsføre eget produkt eller ungdomsbedriften. Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av reklamefilmen, og vil spesielt vurdere:

 • I hvilken grad reklamefilmen er en interessevekker
 • I hvilken grad reklamefilmen formidler et budskap og bidrar til salg
 • Det generelle inntrykk av reklamefilmen
 • Originalitet

 

Reklamefilmen må ikke vare lengre enn 1 minutt.

 

Bedriften skal laste opp reklamefilmen med et vanlig format som kan spilles av med vanlige mediespillere, og en beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format.

 

Beskrivelsen skal inneholde informasjon om:

 • Hvordan reklamefilmen brukes i profileringsarbeidet.
 • Arbeidsprosessen - f.eks. hvem i UBen gjorde hva.
 • Hvis dere har brukt nettverket deres til å utvikle reklamefilmen, må dere gjøre rede for hvem som har vært involvert og hvordan dere har samarbeidet om utformingen av utrykket.

 

LAST OPP BIDRAG I DENNE LINKEN OG NAVNGI DOKUMENT «REKLAMEFILM_NAVNPÅUB_TELEMARK»:

https://ungent.sharefile.com/r-r8fc7da563d946ffa

 

Beste reklamefilm

1. pris: Gavesjekk på kr 1000 + nomineres til Nasjonal messe

2. pris: Gavesjekk på kr 500 + nomineres til Nasjonal messe

 

5. Beste logo

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av logo og vil spesielt vurdere i hvilken grad:

 • Logoen illustrerer og forsterker bedriftens forretningsidé
 • Logoen fungerer både i svart/hvitt og (eventuelt) i farge
 • Logoen egner seg til forstørring og forminskning
 • Generelt inntrykk av logo

 

Bedriften skal laste opp en beskrivelse (maks 5 A4 sider) i PDF-format. Denne skal inneholde:

 • Logoen i de ulike variantene. Forklarvalg av symboler og skrifttype i logoen. 
 • Arbeidsprosessen - f.eks. hvem i UB’en gjorde hva.
 • Hvis dere har brukt nettverket deres til å utvikle logoen, må dere gjøre rede for hvem som har vært involvert og hvordan dere har samarbeidet om utformingen av utrykket.
 • Vis hvordan dere har brukt logoen i bedriftens markedsførings- og profileringsarbeid (legg gjerne inn bilder som illustrerer bruken).  

 

LAST OPP BIDRAG I DENNE LINKEN OG NAVNGI DOKUMENT «LOGO_NAVNPÅUB_TELEMARK»:

https://ungent.sharefile.com/r-r264b6acbaff4bc88

 

Beste logo

1. pris: Gavesjekk på kr 1000 + nomineres til Nasjonal messe

2. pris: Gavesjekk på kr 500 + nomineres til Nasjonal messe

 

 

 

6. Beste innovative produkt (vare eller tjeneste)

Alle bedrifter på Fylkesmessen deltar i denne konkurransen.

I denne konkurransen blir innovative produkter (varer og tjenester) belønnet. Det kan være produktet i seg selv eller hvordan produktet fremstår. Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Innovasjonsgrad/nyskapende konsept
 • Sammenheng funksjonalitet og design
 • Hvordan har bedriften samarbeidet med relevante aktører i prosessen fra idé til design?
 • Er produktet egnet for kommersialisering?

 

Bedriften skal laste opp en kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format. Denne skal inneholde informasjon om punktene over. Beskriv gjerne produktet med skisse eller bilde. Juryen gjennomfører intervju på stand.

 

LAST OPP BIDRAG I DENNE LINKEN OG NAVNGI DOKUMENT «INNOVASJON_NAVNPÅUB_TELEMARK»:

https://ungent.sharefile.com/r-r206863aa0ce4cb7a

 

Beste innovative produkt

1. pris: Delta på Nasjonal messe med 4 elever og 1 lærer

2. pris: Gavesjekk på kr 2000

3. pris: Gavesjekk på kr 1000

 

 

 

7. Gastronomiprisen

Juryen legger vekt på følgende kriterier:

 • Hvorvidt det er det behov for produktet i markedet og hvorvidt produktet er nyskapende
 • I hvilken grad det er benyttet lokale råvarer
 • Vurdering av produktkvalitet, råvarekombinasjon og grad av økologisk tilvirkning
 • Vurdering av smak, utseende og lukt
 • Vurdering av design på pakning/emballasje

 

Bedriften skal laste opp en kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format av bedriftens gastronomiske produkt. Beskriv gjerne produktet med skisse eller bilde. Juryen gjennomfører intervju på stand.

 

LAST OPP BIDRAG I DENNE LINKEN OG NAVNGI DOKUMENT «GASTRONOMI_NAVNPÅUB_TELEMARK»:

https://ungent.sharefile.com/r-r2b41ccea3d341cdb

 

Gastronomiprisen

1. pris: Gavesjekk på kr 1000

2. pris: Gavesjekk på kr 500

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Beste yrkesfaglige bedrift

Det er kun ungdomsbedrifter fra de yrkesfaglige utdanningsprogrammene som kan delta i denne konkurransen.

 

Juryen legger vekt på følgende kriterier:

 • Kvaliteten på varen/tjenesten
 • Formidler ungdomsbedriften yrkesstolthet og engasjement for eget fag? 

 

Bedriften skal laste opp en kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format av varen/tjenesten. Legg gjerne med bilder eller skisser.

 

I beskrivelsen oppgir dere hvilket yrkesfaglig utdanningsprogram dere går på/ hvilken yrkesfaglig bakgrunn dere har. Juryen gjennomfører intervju på stand.

 

LAST OPP BIDRAG I DENNE LINKEN OG NAVNGI DOKUMENT «YRKESFAG_NAVNPÅUB_TELEMARK»:

https://ungent.sharefile.com/r-r7286523e9054eaa9

 

Beste yrkesfaglige bedrift

1. pris: Gavesjekk på kr 1000

2. pris: Gavesjekk på kr 500

 

 

9. Beste sosiale entreprenør

Prisen tildeles en ungdomsbedrift som ønsker å løse en sosial utfordring gjennom sin UB.

 

Juryen legger vekt på følgende kriterier:

 • Har bedriften en klar definert sosial utfordring som de ønsker å løse?
 • Har bedriften en nyskapende (innovativ) løsning?
 • Har bedriften fokus på dobbelt bunnlinje, dvs. kan den vise til sosial endring og fremtidig økonomisk bærekraft?
 • Skaper bedriften begeistring for sitt arbeid?

 

Bedriften skal laste opp en kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som omtaler punktene over. Juryen gjennomfører intervju på stand.

 

LAST OPP BIDRAG I DENNE LINKEN OG NAVNGI DOKUMENT «SOSIALENTREPRENØR_NAVNPÅUB_TELEMARK»:

https://ungent.sharefile.com/r-r29a1f2d2cfe4b868

 

Beste sosiale entreprenør

1. pris: Gavesjekk på kr 1000

2. pris: Gavesjekk på kr 500

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Beste utstilling

Alle bedrifter på Fylkesmessen deltar i denne konkurransen.

Juryen vil legge vekt på følgende kriterier:

 • Estetisk uttrykk: Utforming, informasjonskilde og kobling til bedriftens virksomhet
 • Personlig uttrykk: Salgs- og presentasjonsteknikk, produktkunnskap og samspill

Bedriften må ovenfor juryen kunne fortelle hvordan de har kommet fram til og bygd opp standen/utstillingen. Dersom UBen har brukt nettverket sitt eller en ekstern konsulent i prosessen skal juryen orienteres om dette samarbeidet. Juryen gjennomfører intervju på stand.

 

Mål på stand:

 • 1,90 meter høy (alle vegger)
 • 1,80 meter bred (bakvegg)
 • 0,90 meter dyp (sidevegg) + 1,00 meter i utvidelse forover (uten sidevegg)

 

Utforming av utstillingen må være innenfor disse målene. Det er ikke mulighet til å flytte standvegger. Standnummerering som er hengt opp skal ikke fjernes fra sin plass.

 

Beste utstilling

1. pris: Gavesjekk på kr 2000

2. pris: Gavesjekk på kr 1000

3. pris: Gavesjekk på kr 500

 

 

 

11. Beste selger

Beste selger er en individuell pris som tildeles en enkeltperson. Alle elever på Fylkesmessen deltar i denne konkurransen.  

 

Juryen vil spesielt vektlegge følgende kriterier:

 • Produktkunnskap
 • Evne til å være lyttende, positiv og høflig mot alle potensielle kunder

 

Juryen gjennomfører intervju på stand.

 

Beste selger

(individuell pris)

1. pris: Deltakelse på konferansen Next Generation Leaders i Canada, august 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Beste IA-bedrift

Alle registrerte ungdomsbedrifter som IA-sertifiseres kan melde seg på konkurransen Beste IA-bedrift.

 

Det legges vekt på at ungdomsbedriften har oppnådd gode resultater på ett eller flere punkter:

 • Godt eierskap til IA-tanken
 • Aktivt/konkret arbeid for å inkludere alle ansatte i ungdomsbedriften
  • Bevissthet om hvordan medarbeidernes motivasjon og innsats påvirket de økonomiske resultatene.
 • Vise til lavt eller redusert fravær i egen ungdomsbedrift. Hvordan fungerte teamet sammen og eventuelt hvilke tiltak ble iverksatt for å bedre samarbeidet
 • Erfaringer fra samarbeidet - hva har fungert bra og mindre bra

 

Bedriften skal laste opp en kort beskrivelse om bedriftens IA-arbeid som omhandler bedriftens mål- og handlingsplan. Den kan være på inntil 5 sider i PDF-format. Juryen gjennomfører intervju på stand.

 

LAST OPP BIDRAG I DENNE LINKEN OG NAVNGI DOKUMENT «IA_NAVNPÅUB_TELEMARK»:

https://ungent.sharefile.com/r-rfb5033b71e949769

 

Beste IA-bedrift

1. pris: Delta på Nasjonal messe med 4 elever og 1 lærer. Daglig leder kvalifiserer seg til å delta på det nasjonale arrangementet «Leder for en dag» i oktober 2016.

2. pris: Gavesjekk på kr 1000

 

13. Beste regnskap

Vurderingene av ungdomsbedriftens regnskap bygger på finansregnskapet til bedriften og særlig framheves følgende kriterier:

 • Bilagshåndtering: Er det ordentlige og fullstendige bilag for alle inntekter og utgifter?
 • Oversiktlig: Er det en god henvisning mellom bilag og regnskap og er bilagene samlet på en ordentlig måte?
 • Kasse- og kontantregistrering: Er det et godt system for registrering av kontantsalg og god orden med inn/uttak av kasse?
 • Sluttregnskap: Er det laget en ordentlig resultatoppstilling og balanse?

 

Ungdomsbedriften må i forkant av messa laste opp en beskrivelse (maks 5 A4 sider) i PDF-format som inneholder informasjon om:

 • Forretningsideen, samt en kort beskrivelse av driften.
 • Oppdatert regnskapsoppstilling som viser resultat og balanse. Malen under viser hvilke opplysninger regnskapsoppstillingen minimum må inneholde. Oppstillingen kan være mer detaljert dersom driften krever det.
 • Læringseffekten av å føre regnskap med utgangspunkt i kriteriene (bilagshåndtering, oversiktlig, kasse- og kontantregistrering og sluttregnskap).
 • Hvilket system som er benyttet for regnskapsførselen (Excel-arket i UB-løypa, Visma eAccounting eller annet regnskapssystem)

 

I tillegg må bedriften levere inn følgende senest ved innsjekk/registrering på messa:

 • Oppdatert regnskapsoppstilling som viser resultat og balanse.
 • Alle bilag og regnskap/bokføring med alle transaksjoner, sammen med avstemminger av bank og kasse mv.

 

Alt som leveres inn på messa må kunne leses av juryen uten tilgang til spesielle programmer. Bidrag kan leveres f.eks på papir (perm) eller datafil (pdf). Beskrivelsen, regnskap m/bilag og intervju danner hovedgrunnlaget i juryens vurdering.

 

Regnskapsoppstillingen må minimum inneholde følgende:

Resultat Beløp Balanse Beløp
  Driftsinntekter      
- driftskostnader   Eiendeler:  
= Driftsresultat   Anleggsmidler  
+ finansinntekter   Kontanter og bankinnskudd  
=Årsoverskudd   Varelager  
    Sum omløpsmidler  
       
    Gjeld og egenkapital:  
    Innskutt egenkapital  
    Opptjent egenkapital  
    Kortsiktig gjeld  
    Langsiktig gjeld  
    Sum gjeld og egenkapital  
       
       

 

 

LAST OPP BIDRAG I DENNE LINKEN OG NAVNGI DOKUMENT «REGNSKAP_NAVNPÅUB_TELEMARK»:

https://ungent.sharefile.com/r-r65ac2d020e646c19

 

Beste regnskap

1. pris: Gavesjekk på kr 1000

2. pris: Gavesjekk på kr 500

 

 

14. Beste Ungdomsbedrift

Delårsrapport, presentasjon for dommere og publikum og intervju ved stand er arenaene juryen har for å kåre vinnere i Beste Ungdomsbedrift. Ungdomsbedriften har altså tre verktøy/arenaer hvor den får vist seg fram for juryen.

Vurderingskriterier

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av ungdomsbedriften. Juryen vurderer ungdomsbedriften på bakgrunn av fem vurderingskriterier (se under). Vurderingskriteriene vektes likt. Etter at juryen har «møtt» ungdomsbedriften på de tre arenaene, skal juryen ha fått informasjon som dekker alle fem vurderingskriterier.

Verdiskaping (vektes 20%)

 • Elevene kan vurdere om det er et behov i markedet for deres produkt.
 • Elevene har god oversikt over regnskapet i ungdomsbedriften og har forståelse av hvordan ungdomsbedriften kan bli lønnsom.
 • Elevene har forståelse for hvordan ungdomsbedriften kan bidra til bærekraftig verdiskaping i samfunnet. 

Erfaringslæring (vektes 20%)

 • Elevene viser kunnskap om og forståelse for hvordan en ungdomsbedrift fungerer.
 • Elevene kan reflektere over egne erfaringer og vise hva de har lært.
 • Elevene kan ta stilling til etiske problemstillinger i arbeidet med Ungdomsbedrift.

Kreativitet og innovasjon (vektes 20%)

 • Elevene har kunnskap om kreativitets- og innovasjonsprosesser i arbeidet med Ungdomsbedrift.
 • Elevene kan kommunisere med ulike virkemidler hva som er innovativt/nyskapende ved deres produkt, bedrift, forretningsmodell, markedsføring etc.
 • Elevene kan forklare hva som gjør at ungdomsbedriften skiller seg ut i markedet.

Samarbeid (vektes 20%)

 • Elevene har erfaring med å jobbe i et team og bevissthet om hvordan medarbeidernes kompetanse, motivasjon og innsats påvirker ungdomsbedriftens resultater.
 • Elevene utviser stolthet og engasjement for egen ungdomsbedrift.
 • Elevene har erfaring med å samarbeide med lokalt arbeids- og næringsliv, og kan trekke inn nettverk (eks. fagpersoner, mentorer) for å løse oppgaver i ungdomsbedriften.

Tverrfaglig arbeid (vektes 20%)

 • Elevene har erfaring med å benytte kunnskap fra flere fagområder.
 • Elevene kan reflektere over verdien av ulik fagkunnskap gjennom arbeidet med ungdomsbedrift.

Formelle krav

Alle konkurransedeltagerne må være under 21 år (dvs. må ikke fylle 21 år før 31. juli 2016).

Ungdomsbedriften kan være representert med maksimalt fem elever under presentasjon for dommere og publikum og i intervju ved stand. Ungdomsbedriften skal forberede/levere de tre vurderingsarenaene:

 

 1. Delårsrapporten (PDF-format) må lastes opp i forkant av messa. Delårsrapporten skal være på maksimalt 12 sider (inkludert forside, bakside og vedlegg). Delårsrapporten skal inneholde:
 • Forside med ungdomsbedriftens navn, skolens navn, navn på lærer, skoleår, navn på mentor og hans/hennes arbeidssted.
 • Oppsummering på første side.
 • Oppdatert regnskapsoppstilling som viser resultat og balanse.

Se mer informasjon om utforming av rapporten på http://ungdomsbedrift.no/UEUB/Drift/Delaarsrapport

 1. Presentasjon for dommere og publikum foregår i eget rom med publikum. Presentasjonen er på inntil 4 minutter og det er anledning til å benytte projektor. Ungdomsbedriften skal presentere sin virksomhet med tanke på å overbevise en potensiell investor. Presentasjonen blir bedømt etter struktur, innhold og relevans og utføring (presentasjonsteknikk, originalitet og bruk av visuelle hjelpemiddel).

 

Ungdomsbedriften må laste opp presentasjonsmateriale (powerpoint, prezi, lydfil, filmfil etc.) innen 11. mars.

 

 1. Intervju ved stand foregår uten lærer eller mentor tilstede. Det kan vare i inntil 10 minutter. Juryen vil gjennomføre en samtale/intervju og legge vekt på følgende kriterier:
 • Erfaring fra drift av UB: Læringseffekt, samarbeidet i gruppen, kunnskap, forståelse av hvordan en bedrift fungerer og hvordan den kan bli lønnsom, og samarbeid med mentor/nettverksbygging.
 • Utstilling: Estetisk uttrykk/utforming og kobling til bedriftens virksomhet samt utstillernes salgs- og presentasjonsteknikk, produktkunnskap og samspill.

 

 

LAST OPP DELÅRSRAPPORTEN I DENNE LINKEN OG NAVNGI DOKUMENT «BESTEUB_NAVNPÅUB_TELEMARK»:

https://ungent.sharefile.com/r-r32f2d666195404f9

Husk fristen 17. februar!

 

 

LAST OPP PRESENTASJONEN I DENNE LINKEN OG NAVNGI DOKUMENT «BUBPRES_NAVNPÅUB_TELEMARK»:

https://ungent.sharefile.com/r-rc1e8c93ae8e4b90b

 Husk fristen 11. mars!

 

 

Beste Ungdomsbedrift i Telemark 2016

 

1. pris: Delta på Nasjonal messe med 4 elever og 1 lærer

2. pris: Gavesjekk på kr 3000

3. pris: Gavesjekk på kr 2000

Med forbehold om mindre justeringer

 

08:00 – 10:00           Rigging av stand i Arena Larvik

 • Registering i sekretariatet

 

10:00 – 11:25            Åpningsseremoni (Scenen)

                                   Premieutdeling 1:

 • Beste logo
 • Beste markedsføring
 • Beste forretningsplan
 • Beste kundeopplevelse på nett
 • Beste reklamefilm

 

11.30                          Presentasjoner i Beste Ungdomsbedrift starter

                                    (Rom på Thor Heyerdal VGS)

 

11:30 – 16.00            Utstillingene er bemannet

 

16:00 – 18:00           Avsluttende premieutdeling (Scenen)

 • Gastronomiprisen
 • Beste sosiale entreprenør
 • Beste yrkesfaglige bedrift
 • Beste regnskap
 • Beste IA-bedrift
 • Beste selger
 • Beste utstilling
 • Beste innovative produkt, vare eller tjeneste
 • Beste Ungdomsbedrift

 

Avslutning

 

18:00 à                    Nedrigging og rydding

FRISTEN ER UTE

Alle bidrag skal leveres i PDF-format. Se i tabellen under hver kategori hvordan filene skal merkes med navn. Har dere flere filer som skal til samme kategori bruker dere samme link flere ganger. 

Obs!

Beste reklamefilm: På Sharefile linken lastes beskrivelsen av reklamefilmen opp, samt selve reklamefilmen. 
Beste markedsføring: På Sharefile linken lastes beskrivelsen opp. Om man ønsker å sende inn plakater, brosjyrer etc kan dette sendes til UE       Telemarks adresse per post. 

Konkurranse Krav til levering Hvor skal det leveres? Frist for levering Husk å ta med dette til messen
Beste markedsføring Beskrivelse av punktene i kriteriene. Maks 5 A4 sider. PDF-format.

«MARKEDSFØRING_NAVNPÅUB_TELEMARK»:

https://ungent.sharefile.com/r-rd521b7e1b6a4db78

17. februar  
Beste kundeopplevelse på nett Beskrivelse av punktene i kriteriene. Maks 2 A4 sider. PDF-format.

«KUNDEOPPLEVELSE_NAVNPÅUB_TELEMARK»:

https://ungent.sharefile.com/r-r34588bc346c4858a

17. februar  
Beste forretningsplan

Forretningsplan.

Maks 12 A4 sider. PDF-format.

«FORRETNINGSPLAN_NAVNPÅUB_TELEMARK»:

https://ungent.sharefile.com/r-rd6e7c6ce0f340c6a

17. februar  
Beste reklamefilm

Reklamefilm. Maks 1 minutt varighet.

 

Beskrivelse av punktene i kriteriene.

Maks 2 A4 sider.

PDF-format.

«REKLAMEFILM_NAVNPÅUB_TELEMARK»:

https://ungent.sharefile.com/r-r8fc7da563d946ffa

17. februar  
Beste logo Beskrivelse av punktene i kriteriene og bilder av logo. Maks 5 A4 sider. PDF-format.

«LOGO_NAVNPÅUB_TELEMARK»:

https://ungent.sharefile.com/r-r264b6acbaff4bc88

17. februar  
Beste innovative produkt, vare eller tjeneste Beskrivelse av punktene i kriteriene og bilder av logo. Maks 2 A4 sider. PDF-format.

«INNOVASJON_NAVNPÅUB_TELEMARK»:

https://ungent.sharefile.com/r-r206863aa0ce4cb7a

 17. februar  
Gastronomiprisen Beskrivelse av punktene i kriteriene. Maks 2 A4 sider. PDF-format.

«GASTRONOMI_NAVNPÅUB_TELEMARK»:

https://ungent.sharefile.com/r-r2b41ccea3d341cdb

17. februar  
Beste yrkesfaglige bedrift Beskrivelse av punktene i kriteriene. Maks 2 A4 sider. PDF-format.

«YRKESFAG_NAVNPÅUB_TELEMARK»:

https://ungent.sharefile.com/r-r7286523e9054eaa9

17. februar  
Beste sosiale entreprenør Beskrivelse av punktene i kriteriene. Maks 2 A4 sider. PDF-format.

«SOSIALENTREPRENØR_NAVNPÅUB_TELEMARK»:

https://ungent.sharefile.com/r-r29a1f2d2cfe4b868

17. februar  
Beste utstilling

Ingen innlevering.

Bidrag kreves ikke til denne kategorien.

     
Beste selger

Ingen innlevering.

Bidrag kreves ikke til denne kategorien.

     
Beste IA-bedrift Beskrivelse av punktene i kriteriene. Maks 5 A4 sider. PDF-format.

«IA_NAVNPÅUB_TELEMARK»:

https://ungent.sharefile.com/r-rfb5033b71e949769

17. februar Ta med mål- og handlingsplan for IA-arbeidet.
Beste regnskap Delårsrapport m/ oppdatert regnskapsrapport. Maks 12 A4 sider. PDF-format.

«REGNSKAP_NAVNPÅUB_TELEMARK»:

https://ungent.sharefile.com/r-r65ac2d020e646c19

17. februar Fullstendig regnskap og billagsperm.
Beste Ungdomsbedrift

Delårsrapport. Maks 12 A4 sider. PDF-format

 

Presentasjonsmateriale

PowerPoint, Prezi etc

«BESTEUB_NAVNPÅUB_TELEMARK»:

https://ungent.sharefile.com/r-r32f2d666195404f9

 

 

 

«BUBPRES_NAVNPÅUB_TELEMARK»:

https://ungent.sharefile.com/r-rc1e8c93ae8e4b90b / eller til:

Bettina.abrahamsrud@ue.no

17. februar

 

 

11. mars

 

Kart over messeområdet og deltakeroversikt: 
Se MESSEINFORMASJON (dokument til nedlasting) på høyre side. 

Inngang 
Årets messe arrangeres i "Boligmappa" Larvik Arena. Elevene bruker hovedinngangen og alle UBer må registrere oppmøte i informasjonsdisken ved ankomst. 

Utstyr til messen tas inn egen inngang og følger anvisninger fra UE STAFF.

Messestand 
Ungdomsbedriftene stiller ut i forhåndsgitte nummererte standsplasser. Plassen som er til disposisjon er bredde: 180cm, høyde 190cm, og dybde 90cm i tillegg er det mulig å bruke 100 cm foran standen.

Messeutstyr 
Alt av messeutstyr må UBene ta med selv. Det er ingen utlån av bord eller annet til stand. 

Feste av div. på veggene 
Dere kan IKKE bruke tape eller nåler for feste på standveggene. Veggene er av papp og vil ikke tåle dette. Skader på messeveggene kan bli etterfakturert. Det er heller ikke lov til å tegne rett på veggene.

NB: Nåler er forbudt

Strøm 
Alle vil få én stikkontakt på stand med 10 A.  Om dere trenger flere enn ett uttak må dere ta med skjøteledning. 

Lys 
Det er ikke lov å ha levende lys på stand. Men vi vil oppfordre til å ta med spotlights som festes med klyper.

Internett 
Vi kan ikke garantere for hastigheter over mobilt nettverk.

Musikk 
På grunn av mye støy under messen tidligere år oppfordrer vi alle til å ta hensyn til de standene rundt dere. Følg eventuelle instrukser fra UE STAFF.

Garderobe 
Det vil ikke være noen form for garderobe. Eiendeler og verdisaker oppbevares på egen risiko

Mat 
Elever må ha med egen mat. Det vil være mulig å kjøpe mat i Larvik Arena

Kategori Dommere Representerer
Beste markedsføring Torunn Stavran Johansen R8 Edge
forhåndsjuryert    
     
Beste kundeopplevelse på nett Anders Rambekk Grenland Reklameservice
forhåndsjuryert    
     
Beste forretningsplan Tor Erik Baksås EY
forhåndsjuryert    
     
Beste reklamefilm Elise Omsland SENSE Kommunikasjon
forhåndsjuryert    
     
Beste logo Kristian Grønevet ONEZERO
forhåndsjuryert    
     
Gastronomiprisen Per Hauge Fylkesmannen i Buskerud
  Jan Thorsen Telemark Bondelag
     
Beste innovative produkt 1 Siv Hjertø Folkeuniversitetet
  Anette Myhre Momrak Høgskolen i Sør-Øst Norge
  Espen Fjeldberg 24Seven Office
  John Inge Heimdal NOCO Entreprenør
  Bodil Simonsen Kulturbiz
     
Beste innovative produkt 2 Terje Vaagland Skagerak Energi
  Anne Blichfeldt Høgskolen i Sør-Øst Norge
  Paal Yngvar Kapstad Folkebadet
  Ingrid Remmen Start TELEMARK
     
Beste innovative produkt 3 Terje Hermansen Refractory Consulting
  Svein Thore Hagen Høgskolen i Sør-Øst Norge
  Nils Per Hovland Høgskolen i Sør-Øst Norge
  Anlaug Cowles Telemark Fylkeskommune
     
Beste yrkesfaglige bedrift Ole Marius Vollen Telemark Fylkeskommune
  Mette Gundersen OSS & RM Opplæringskontor
  Kathrine Sætre Evensen Yrkesopplæringsnemda
     
Beste sosiale entreprenør Lars Kobro Høgskolen i Sør-Øst Norge
  Vegar Grislingås Karrieresenter Telemark
  Anne Thea Oppigård Malme Start TELEMARK
     
Beste utstilling 1 Knut Buer Telemark Fylkeskommune
  Li-Mei Berglid LO Telemark
  Thor Øvrum Rotary Skien
  Lars Fliflet Johannessen Start TELEMARK
     
Beste utstilling 2 Linda Vesterberg Arbeidstilsynet
  Karsten Pedersen Midt-Telemark Næringsutvikling
  Jørn Paus Statoil
  Haakon Hartvedt BrandingBox
     
Beste utstilling 3 Halvor Berg-Hanssen Exitare AS
  Terje Hærås Telemark Fylkeskommune
  Espen Ødegaarden Stamina
  Vegard Stikkholmen Start TELEMARK
     
Beste selger 1 Lars Haukvik Telemark Fylkeskommune
  Aziz Chaer Autostrada
  Hedda Foss Five Skien kommune
     
Beste selger 2 Vibeke Abrahamsen Vekst i Grenland
  Tom Egil Flata UE Telemark styret
  Simon Stordalen R8 Group
     
Beste IA-bedrift Cecilie Røraas NAV Arbeidslivssenter
  Aud Finnekåsa NAV Arbeidslivssenter
     
Beste regnskap Bente Skifjeld Skatt Sør
  Christian Sperre Skatt Sør
     
Beste ungdomsbedrift 1 Monika Lønnebakke Sparebanken Sør
  Tommy Thovsland R8 Group
  Maja Foss Five Telemark Fylkeskommune
  Stine Ellingsberg Amedia
  Christian Tynning Bjørnø Stortingsrepresentant
     
Beste ungdomsbedrift 2 Stina Søby  Sparebanken Sør
  Stian Lande Iversen R8 Group
  Christian Lunde Made for Movement
  Odin Adelsten Bohmann Telemark Arbeiderparti
  Håvard Kleven Kragerø Resort

Litt om messen: 
Dette skoleåret er det registrert totalt 95 Ungdomsbedrifter i Telemark. Totalt er det 473 elever som driver disse UBene, og vi håper at flest mulig melder seg på til Fylkesmessen for Ungdomsbedrifter 2015. 

Alle frivillige fra bedrifter/ organisasjoner som skal være dommere på messen kan registrere seg på følgende side: 
https://uetelemark.wufoo.com/forms/zswt0n02ciogc/

 

Tre viktige ting: 
1: Dommer gruppene må ha med seg minst en PC!

2: WiFi nettverk kan ordnes av UE-STAFF ved forespørsel

3: Oppmøte (informasjon kommer)

MER INFORMASJON KOMMER

43 DELTAKERE. 

INFORMASJON KOMMER.