Fylkesmesterskap for Ungdomsbedrifter 2020

Telemark · 10.mars 2020

Fylkesmesterskapet for Ungdomsbedrifter i Vestfold og Telemark

Skien Fritidspark
Tirsdag 10. mars 2020

Vestfold_telemark_Ungdomsbedrift-Fylkesmesterskap

FMUB er en møteplass og en salgs- og markedsføringsarena for Ungdomsbedrifter i Vestfold og Telemark. Rundt 800 elever vil representere sine 150 Ungdomsbedrifter for å fortelle om læringen gjennom UB, samtidig som de deltar i opptil 12 forskjellige kategorier, som juryeres av representanter fra arbeidslivet.  Her vil det også være mange andre besøkende tilstede fra skoler, offentlig virksomhet, privat næringsliv, politikere, media og mange flere.  

Velkommen til skoleårets høydepunkt!
Finn mer informasjon om Fylkesmesterskapet i fanene under. 

Dersom du opplever problemer med å åpne linkene under, gå til fanen "konkurransekriterier" -> Last ned kriteriene i PDF-dokumentet som ligger der og bruk disse linkene. De fungerer på alle plattformer. 

Ungdomsbedrifter som er påmeldt i en av kategoriene i tabellen under skal sende inn skriftlig bidrag for å kunne bli juryert. 
FRIST for innlevering av bidrag til konkurransene er onsdag 12. februar klokken 23:59.
Husk å lese nøye på hver kategori (se fane konkurransekriterier) på hva som skal innleveres.

NB! Merk alle dokumenter med; KATEGORI_NAVNpåUB_Telemark , f.eks.:
BESTE MARKEDFØRING_KOMPAKT UB_Telemark

Ved opplasting trykk på UPLOAD knappen når du laster opp dokumentet ( det skal lyse grønt øverst i høyre hjørne )
Disse kategoriene skal det leveres bidrag til:

Konkurranse Hva skal leveres? Hvor skal det leveres? Frist for levering
Beste markedsføring Beskrivelse av punktene i kriteriene. Maks 5 A4 sider.
PDF-format.

«MARKEDSFØRING_NAVNPÅUB_TELEMARK»:

https://ungent.sharefile.com/r-r1ff941ce1bd46fd9

12. februar Kl 23.59
Beste forretningsplan Forretningsplan. Maks 12 A4 sider. PDF-format.

«FORRETNINGSPLAN_NAVNPÅUB_TELEMARK»:

https://ungent.sharefile.com/r-rf57b608e7a941499  

12. februar Kl 23.59
Beste reklamefilm

Reklamefilm. Maks 1 minutt varighet.

Beskrivelse av punktene i kriteriene.
Maks 2 A4 sider. PDF-format.

«REKLAMEFILM_NAVNPÅUB_TELEMARK»:

https://ungent.sharefile.com/r-r482e4f7d9564129b

12. februar Kl 23.59
Gunnar Knudsen- prisen Ingen innlevering. Bidrag kreves ikke til denne kategorien.    
Beste yrkesfaglige bedrift Beskrivelse av punktene i kriteriene. Maks 2 A4 sider.
PDF-format eller video.

«YRKESFAG_NAVNPÅUB_TELEMARK»:

https://ungent.sharefile.com/r-r9eb1b491dc248378

12. februar Kl 23.59
Beste utstilling Ingen innlevering. Bidrag kreves ikke til denne kategorien.    
Beste salgs- og servicebedrift Ingen innlevering. Bidrag kreves ikke til denne kategorien.    
Rotaryprisen Ingen innlevering. Bidrag kreves ikke til denne kategorien.    
Beste IA-bedrift Beskrivelse av punktene i kriteriene.
Maks 5 A4 sider. PDF-format.

«IA_NAVNPÅUB_TELEMARK»:

https://ungent.sharefile.com/r-r5317803711d48b69

12. februar Kl 23.59
Bærekraftprisen Beskrivelse av punktene i kriteriene.
Maks 2 A4 sider. PDF-format.

«BÆREKRAFT_NAVNPÅUB_TELEMARK»:

https://ungent.sharefile.com/r-r323f83582724864b

12. februar Kl 23.59
Beste regnskap Beskrivelse av punktene i kriteriene.
Maks 5 A4 sider. PDF-format.

«REGNSKAP_NAVNPÅUB_TELEMARK»:

https://ungent.sharefile.com/r-r2f3036575094d879 

Husk å levere oppdatert regnskap og alle bilag når dere møter opp på FMUB.

12. februar Kl 23.59
Beste Ungdomsbedrift

Delårsrapport. Maks 12 A4 sider. PDF-format

Presentasjonsmateriale PowerPoint, Prezi etc

«BUB_NAVNPÅUB_TELEMARK»:

https://ungent.sharefile.com/r-r466147a534e4ba08

«BUBPRES_NAVNPÅUB_TELEMARK»:

https://ungent.sharefile.com/r-r9b49aaf7d0b4aa3b

12. februar Kl 23.59

4. mars Kl 23.59

07:30 – 09:15
Oppmøte for UB // Registrering og rigging
Alle UB registreres ved ankomst, senest 09:00 Deltakere i Beste regnskap leverer regnskap/bilag senest 09:00

08:00 - 08:30

Oppmøte for jury // Velkommen og lett frokost

08:30 - 09:15

Jurybrief og forberedelse

09:30 - 10:00

Åpningsseremoni med premieutdeling av forhåndsjuryerte kategorier

10:00 – 15:00

Utstillingshallen med stand er åpen

10.15 – 13.00

Presentasjoner i Beste Ungdomsbedrift (se eget program)

11:30 – 12:30

Lunsj serveres // Til jury, lærere og staff

14:30 & 15:00

Innleveringsfrist // Juryens begrunnelser (Beste UB)

15:00 – 15.25

Nedrigg av utstillinger og rydding i utstillingshall

15:30 – 16:45

Avsluttende premieutdeling

Beste regnskap, Beste salgs- og servicebedrift, Beste utstilling, Bærekraftprisen, Rotaryprisen – Telemark, Beste IA-bedrift, Beste yrkesfaglige Ungdomsbedrift, Gunnar Knudsen prisen for beste

innovasjon, Beste Ungdomsbedrift

Last ned konkurransekriteriene i sin helthet i menyen til høyre :-) 

Konkurransekategorier:

 1. Beste markedsføring  
 2. Beste forretningsplan 
 3. Beste reklamefilm 
 4. Gunnar Knudsen-prisen: Beste innovasjon*
 5. Beste yrkesfaglige bedrift 
 6. Beste utstilling* 
 7. Beste salgs- og servicebedrift* 
 8. Rotaryprisen*
 9. Beste IA-bedrift
 10. Bærekraftprisen  
 11. Beste regnskap 
 12. Beste Ungdomsbedrift 

*) Alle ungdomsbedrifter (UB) som deltar på mesterskapet er automatisk med i disse konkurransene. Ingen påmelding eller innsendte bidrag kreves i forkant. Resten av kategoriene velger Ungdomsbedriftene selv om de ønsker å delta i.

Ungdomsbedriften kvalifiserer seg til NM for UB, 7.-8. mai, ved å vinne 1. plass i ”Gunnar Knudsen-prisen”, ”Beste yrkesfaglige bedrift”, ”Beste IA-bedrift” eller ”Beste Ungdomsbedrift”.

1.  Beste markedsføring

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier: 

 • Virkemidlene som bedriften har benyttet og bedriftens begrunnelse for valg av virkemidlene*. 
 • Virkemidlene fremstår med en felles visuell identitet (bruk av logo, farger, bilder, illustrasjoner).
 • Hvordan bedriften har gjennomført markedsføringen av bedriften. 
 • I hvilken grad markedsføringen gjør målgruppen(e) interessert i produktet/bedriften. 
 • Samarbeid med relevante aktører i prosessen. 

 

Det er viktig at ungdomsbedriften får frem den totale markedsføringsaktiviteten i bedriften. 

Bedriften må sende inn en beskrivelse (maks 5 A4 sider) i PDF-format som inneholder: 

 • Navn på konkurransen «Beste markedsføring». 
 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
 • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften. 
 • Informasjon om punktene/kriteriene over.
 • Legg inn dokumentasjon på markedsføringsaktivitetene som er gjennomført. Dokumentasjon kan være bilder, oppslag i media, url-linker etc. 

 

(*Eksempler på virkemidler i markedsføringen kan være: brosjyre/flygeblad, sosiale medier, nettside, reklamefilm, redaksjonell omtale i media, personlig salg/oppsøkende virksomhet, kampanje, profilering på messer, reklame etc. Det er ikke meningen at ungdomsbedriften skal ha benyttet alle disse virkemidlene, men at dere har en bevisst holdning til hva dere har valgt og hvorfor.) 

 

LAST OPP ETTBIDRAG I DENNE LINKEN OG NAVNGI DOKUMENT «MARKEDSFØRING_NAVNPÅUB_TELEMARK»:
https://ungent.sharefile.com/r-r4a046f7ac884c218

 

 

Beste markedsføring 

1. pris: Gavesjekk på kr 1000 

2. pris: Gavesjekk på kr 500 

 

 

 

 

2. Beste forretningsplan 

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av forretningsplanen. Det bør være en klar sammenheng mellom bedriftens markedspotensial, målsetninger og de økonomiske prognosene. Planen skal være kortfattet, enkel og korrekt.  

 Følgende krav stilles til innholdet: 

 

 • Forretningsidé og mål. 
 • Organisering av bedriften. 
 • Økonomi m/kapitalbehov, budsjett og nøkkeltall. 
 • Marked og markedsplan. 
 • Framdriftsplan. 
 • Bedriftens utvikling og utsikter til lønnsomhet på lang sikt. 

 

Bedriften må i forkant av mesterskapet sende inn forretningsplanen (maks 12 A4 sider) i PDF-format som inneholder: 

 

 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram
 • Navn på konkurransen «Beste forretningsplan «
 • Informasjon om punktene (kriteriene) over. 
 • Kontaktperson i UBen med telefon og e-post

 

LAST OPP ETTBIDRAG I DENNE LINKEN OG NAVNGI DOKUMENT

«FORRETNINGSPLAN_NAVNPÅUB_TELEMARK»:

https://ungent.sharefile.com/r-re47a900aaa143298

 

Beste forretningsplan 

1. pris: Gavesjekk på kr 1000 

2. pris: Gavesjekk på kr 500 

 

 

3. Beste reklamefilm 

Reklameinnslaget skal utformes for å markedsføre eget produkt eller ungdomsbedriften. Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av reklamefilmen, og vil spesielt vurdere: 

 • I hvilken grad reklamefilmen er en interessevekker 
 • I hvilken grad reklamefilmen formidler et budskap og bidrar til salg 
 • Det generelle inntrykk av reklamefilmens originalitet  

 

Reklamefilmen må ikke vare lengre enn 1 minutt. 

 

Bedriften skal sende inn en kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder: 

 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram
 • Navn på konkurransen «Beste reklamefilm «
 • Hvordan reklamefilmen brukes i profileringsarbeidet. 
 • URL-Link til reklamefilmen 
 • Informasjon om punktene (kriteriene) over. 

 

 

 

 • Arbeidsprosessen - f.eks. hvem i UBen gjorde hva. 
 • Hvis dere har brukt nettverket deres til å utvikle reklamefilmen, må dere gjøre rede for hvem som har vært involvert og hvordan dere har samarbeidet om utformingen av utrykket.
 • Kontaktperson i UBen med telefon og e-post

 

LAST OPP DE TO BIDRAGENE (FILM I MP4-FIL & BESKRIVELSE I PDF) I DENNE LINKEN OG NAVNGI DOKUMENT

«REKLAMEFILM_NAVNPÅUB_TELEMARK»

https://ungent.sharefile.com/r-rd1a613fabdf43ae9

 

Beste reklamefilm 

1. pris: Gavesjekk på kr 1000 

2. pris: Gavesjekk på kr 500 

 

 

4. Gunnar Knudsen-prisen: Beste innovasjon – NM KATEGORI!

Alle bedrifter på Fylkesmesterskapet deltar i denne konkurransen. Ingen påmelding eller forhåndsinnsendt bidrag kreves. 

 

I denne konkurransen blir innovative produkter (varer og tjenester) belønnet. Det kan være produktet i seg selv eller hvordan produktet fremstår. Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier: 

 • Innovasjonsgrad/nyskapende konsept 
 • Sammenheng funksjonalitet og design 
 • Hvordan har bedriften samarbeidet med relevante aktører i prosessen fra idé til design? 
 • Er produktet egnet for kommersialisering? 

 

Bedriften skal ikke sende inn dokumentasjon i forkant. 

Juryen gjennomfører intervju på stand. 

Beste innovative produkt 
 1. pris: Delta på NM for UB med 4 elever og 1 lærer 
 2. pris: Gavesjekk på kr 2000 
 3. pris: Gavesjekk på kr 1000 

 

 

5. Beste yrkesfaglige bedrift – NM KATEGORI!

Det er kun Ungdomsbedrifter fra de yrkesfaglige utdanningsprogrammene som kan delta i denne konkurransen.  

 

Juryen legger vekt på følgende kriterier: 

 • Kvaliteten på varen/tjenesten  
 • Formidler ungdomsbedriften yrkesstolthet og engasjement for eget fag?   

  

Bedriften skal sende inn en kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format eller

videopitch(max 3 minutter) som inneholder:

 

 

 

 

 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram 
 • Navn på konkurransen « Beste yrkesfaglige bedrift»
 • Kort beskrivelse av produktet og informasjon om punktene/kriteriene over
 • Legg gjerne inn en skisse eller bilde av produktet
 • Kontaktperson i UBen med telefon og e-post

 

Juryen gjennomfører intervju på stand. 

 

LAST OPP ETTBIDRAG I DENNE LINKEN OG NAVNGI DOKUMENT

«YRKESFAG_NAVNPÅUB_TELEMARK»:

Beste yrkesfaglige bedrift 

1. pris: Delta på NM for UB med 4 elever og 1 lærer

2. pris: Gavesjekk på kr 1000  

 

https://ungent.sharefile.com/r-rfb9da78eb4d4a418

 

6. Beste utstilling 

Alle bedrifter på fylkesmesterskapet deltar i denne konkurransen.  

 

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier: 

 • Estetisk uttrykk: Gjennom bruk av materialer, dekor og rekvisita skaper utstillingen en god kobling til bedriftens vare/tjeneste. Utstillingen er kreativt utformet. 
 • Personlig uttrykk: Elevene skaper en positiv opplevelse for publikum som besøker utstillingen.

 

Bedriften må ovenfor juryen kunne fortelle hvordan de har kommet fram til og bygd opp standen/utstillingen. Dersom UBen har brukt nettverket sitt eller en ekstern konsulent i prosessen skal juryen orienteres om dette samarbeidet. 

Bedriften skal ikke sende inn dokumentasjon i forkant av mesterskapet. 

Juryen gjennomfører intervju på stand. 

 

 Mål på stand: 

 • 1,90 meter høy (alle vegger) 
 • 1,80 meter bred (bakvegg) 
 • 0,90 meter dyp (sidevegg) + 1,00 meter i utvidelse forover (uten sidevegg) 

 

 

Utforming av utstillingen må være innenfor disse målene. Det er ikkemulighet til å flytte standvegger. Stand nummerering som er hengt opp skal ikke fjernes fra sin plass.  

 

Beste utstilling 
 1. pris: Gavesjekk på kr 2000  
 2. pris: Gavesjekk på kr 1000  
 3. pris: Gavesjekk på kr 500 

 

 

7. Beste salgs- og servicebedrift

Alle bedrifter på Fylkesmesterskapet deltar i denne konkurransen.  

 

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Selgerne er overbevisende og tydelige på hvilket behov som dekkes / problem som løses gjennom deres vare eller tjeneste.
 • Selgerne har god produktkunnskap.
 • Selgerne er serviceinnstilte og behandler alle besøkende som potensielle kunder.
 • Selgerne kjenner bedriftens salgstall og sine kunder/målgruppe(r). 

Bedriften skal ikke sende inn dokumentasjon i forkant. Juryen gjennomfører intervju på stand. 

 

Beste salgs- og servicebedrift 

1. pris: Gavesjekk på kr 1000  

2. pris: Gavesjekk på kr 500

 

 

8. Rotaryprisen 

Rotaryprisen er en individuell pris som tildeles en enkeltelev som utmerker seg på en positiv måte. Alle elever på Fylkesmesterskapet deltar i denne konkurransen.  

Prisen er sponset av Rotary, en verdensomspennende serviceorganisasjon som er partipolitisk og religiøst uavhengig. En viktig del av Rotarys arbeid er rettet mot ungdom. Lokalt tilbys bl.a. RYLA-seminar for unge ”lederspirer”, og på verdensbasis er det et stort ungdomsutvekslingsprogram og sponsede studier ved flere universiteter. Les mer om Rotary på  www.rotary.org, www.rotary.noog  www.d2290.rotary.no

 

Juryen vil spesielt vektlegge følgende kriterier: 

 • Produktkunnskap
 • Evne til å være lyttende, positiv og høflig mot alle potensielle kunder
 • Evne til å knytte nettverk med besøkende på stand
 • God ambassadør for sin Ungdomsbedrift

Bedriften skal ikke sende inn dokumentasjon i forkant. Juryen gjennomfører besøk og intervju på stand.

 

Rotaryprisen   1. pris: Deltakelse på internasjonal lederkonferanse for unge mennesker fra hele verden i 2020

 

 

9. Beste IA-bedrift – NM KATEGORI!

Alle registrerte ungdomsbedrifter som IA-sertifiseres kan melde seg på konkurransen Beste IA-bedrift. 

Det legges vekt på at ungdomsbedriften har oppnådd gode resultater på ett eller flere punkter: 

 • Godt eierskap til IA-tanken 
 • Aktivt/konkret arbeid for å inkludere alle ansatte i ungdomsbedriften 
 • Vise til lavt eller redusert fravær i egen ungdomsbedrift. Hvordan fungerte teamet sammen og eventuelt hvilke tiltak ble iverksatt for å bedre samarbeidet  
 • Bevissthet om hvordan medarbeidernes motivasjon og innsats påvirket de økonomiske resultatene. 
 • Erfaringer fra samarbeidet - hva har fungert bra og mindre bra 

 

Juryen gjennomfører intervju på stand. 

Bedriften skal sende inn en kort beskrivelse om bedriftens IA-arbeid som omhandler bedriftens mål- og handlingsplan. Den kan være på inntil 5 sider i PDF-format som Inneholder informasjon om:

 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram
 • Navn på konkurransen «Beste IA-bedrift «
 • Informasjon om punktene/kriteriene over
 • Kontaktperson i UBen med telefon og e-post

 

LAST OPP ETTBIDRAG I DENNE LINKEN OG NAVNGI DOKUMENT

«IA_NAVNPÅUB_TELEMARK»:

https://ungent.sharefile.com/r-rec1efb752b94b419

 

Beste IA-bedrift 
 1. pris: Delta på NM for UB med 4 elever og 1 lærer 

En deltaker fra Ungdomsbedriften plukkes ut av UE Telemark til å delta på det nasjonal arrangementet ”Leder for en dag”, høsten 2020.

2.  pris: Gavesjekk på kr 1000 

 

 

10. Bærekraftprisen  
Bærekraftprisen tildeles en ungdomsbedrift der selve forretningsideen er å løse en eller flere bærekraftutfordringer. Juryen vil gjøre en helhetsvurdering ut fra både innsendt beskrivelse og intervju på stand, basert på følgende kriterier:

 

 • Løser varen eller tjenesten et bærekraftproblem?
 • Hvilket behov er det i markedet for produktet?
 • Hvilke bærekraftige vurderinger og tiltak har bedriften gjort?
 • Hvordan er løsningen mer bærekraftig enn andre lignende varer/tjenester i samme marked?
 • I hvilken grad / hvordan forener bedriften lønnsomhet og bærekraft?
 • Hvilke av FNs bærekraftmål har bedriften jobbet med og hvordan knyttes disse til bedriftens forretningsidé?

 

 

 

Bedriften må sende inn en kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format eller videopitch (maks 3 minutter) som inneholder: 

 

 • Navnet på konkurransen: «Bærekraftprisen».
 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram. 
 • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften. 
 • Kort beskrivelse av forretningsideen.
 • Informasjon om kriteriene over.  

Juryen gjennomfører intervju på stand. 

 

 

LAST OPP ETTBIDRAG I DENNE LINKEN OG NAVNGI DOKUMENT

«BÆREKRAFT_NAVNPÅUB_TELEMARK»:

https://ungent.sharefile.com/r-rb0f470b1caf45318 

 

Bærekraftprisen 

1. pris: Gavesjekk på kr 1000  

2. pris: Gavesjekk på kr 500 

 

11. Beste regnskap  

Vurderingene av ungdomsbedriftens regnskap bygger på finansregnskapet til bedriften og særlig framheves følgende kriterier: 

 • Bilagshåndtering: Er det ordentlige og fullstendige bilag for alle inntekter og utgifter? 
 • Oversiktlig: Er det en god henvisning mellom bilag og regnskap og er bilagene samlet på en ordentlig måte? 
 • Kasse- og kontantregistrering: Er det et godt system for registrering av kontantsalg og god orden med inn/uttak av kasse? 
 • Sluttregnskap: Er det laget en ordentlig resultatoppstilling og balanse? 

 

Ungdomsbedriften må i forkant av mesterskapet sende innen beskrivelse (maks 5 A4 sider) i PDF-format som inneholder informasjon om: 

 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram
 • Navn på konkurransen «Beste regnskap «
 • Informasjon om punktene/kriteriene over
 • Kontaktperson i UBen med telefon og e-post
 • Forretningsideen, samt en kort beskrivelse av driften. 
 • Oppdatert regnskapsoppstilling som viser resultat og balanse. Malen under viser hvilke opplysninger regnskapsoppstillingen minimum må inneholde. Oppstillingen kan være mer detaljert dersom driften krever det. 
 • Læringseffekten av å føre regnskap med utgangspunkt i kriteriene (bilagshåndtering, oversiktlig, kasse- og kontantregistrering og sluttregnskap). 
 • Hvilket system som er benyttet for regnskapsførselen (Excel-arket i UB-løypa, Visma eAccounting eller annet regnskapssystem) 

 

 

 

 

 

 

I tilleggmå bedriften levere innfølgende senest ved innsjekk/registrering på mesterskapet:

 • Oppdatert regnskapsoppstilling som viser resultat og balanse. 
 • Alle bilag og regnskap/bokføring med alle transaksjoner, sammen med avstemminger av bank og kasse mv. 

 

Alt som leveres inn på mesterskapet må kunne leses av juryen uten tilgang til spesielle programmer. Bidrag kan leveres f.eks. på papir (perm) eller datafil (pdf). Beskrivelsen, regnskap m/bilag og intervju danner hovedgrunnlaget i juryens vurdering. 

 

Regnskapsoppstillingen må minimum inneholde følgende: 

Resultat Beløp Balanse  Beløp 
  Driftsinntekter          
- driftskostnader     Eiendeler:   
= Driftsresultat     Anleggsmidler    
+ finansinntekter     Kontanter og bankinnskudd    
=Årsoverskudd    Varelager    
      Sum omløpsmidler    
           
      Gjeld og egenkapital:   
      Innskutt egenkapital    
      Opptjent egenkapital    
      Kortsiktig gjeld    
      Langsiktig gjeld    
      Sum gjeld og egenkapital   
           

 

LAST OPP ETTBIDRAG I DENNE LINKEN OG NAVNGI DOKUMENT

«REGNSKAP_NAVNPÅUB_TELEMARK»:

https://ungent.sharefile.com/r-r21c2768c6304ade9

 

Beste regnskap 

1. pris: Gavesjekk på kr 1000  

2. pris: Gavesjekk på kr 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Beste Ungdomsbedrift– NM KATEGORI!

Forretningsplan,presentasjon/pitch for dommere og intervju ved stander arenaene juryen har for å kåre vinnere i Beste Ungdomsbedrift. Ungdomsbedriften har altså tre verktøy/arenaer hvor den får vist seg fram for juryen. 

Vurderingskriterier  

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av ungdomsbedriften. Juryen vurderer ungdomsbedriften på bakgrunn av fem vurderingskriterier (se under). Vurderingskriteriene vektes likt. Etter at juryen har «møtt» ungdomsbedriften på de tre arenaene, skal juryen ha fått informasjon som dekker alle fem vurderingskriterier. 

Verdiskaping (vektes 20%)  

 • Elevene kan reflektere over hvordan ungdomsbedriften bidrar til verdiskaping i en sosial, kulturell og/eller økonomisk sammenheng
 • Elevene kan vurdere om det er et behov i markedet for deres produkt. 
 • Elevene har god oversikt over regnskapet i ungdomsbedriften og har forståelse av hvordan ungdomsbedriften kan bli lønnsom. 
 • Elevene har forståelse for hvordan ungdomsbedriften kan bidra til bærekraftig utvikling
 • Elevene har kunnskap om kreativitets- og innovasjonsprosesser i arbeidet med Ungdomsbedrift.  
 • Elevene kan kommunisere med ulike virkemidler hva som er innovativt/nyskapende ved deres produkt, bedrift, forretningsmodell, markedsføring etc. 
 • Elevene kan forklare hva som gjør at ungdomsbedriften skiller seg ut i markedet.  
 • Elevene har erfaring med å jobbe i et team og bevissthet om hvordan medarbeidernes kompetanse, motivasjon og innsats påvirker ungdomsbedriftens resultater.  
 • Elevene utviser stolthet og engasjement for egen ungdomsbedrift.  
 • Elevene har erfaring med å samarbeide med lokalt arbeids- og næringsliv, og kan trekke inn nettverk (eks. fagpersoner, mentorer) for å løse oppgaver i ungdomsbedriften.  
 • Elevene har erfaring med å benytte kunnskap fra flere fagområder. 
 • Elevene kan reflektere over verdien av ulik fagkunnskap gjennom arbeidet med ungdomsbedrift. 

Erfaringslæring (vektes 20%)  

 • Elevene viser kunnskap om og forståelse for hvordan en ungdomsbedrift fungerer.  
 • Elevene kan reflektere over egne erfaringer og vise hva de har lært. 
 • Elevene kan ta stilling til etiske problemstillinger i arbeidet med Ungdomsbedrift.  

Kreativitet og innovasjon (vektes 20%)  

Samarbeid (vektes 20%)  

Tverrfaglig arbeid (vektes 20%)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formelle krav 

Alle konkurransedeltagerne må være under 21 år (dvs. må ikke fylle 21 år før 31. juli 2020). 

Ungdomsbedriften skal forberede/levere de tre vurderingsarenaene:  

 

 1. Forretningsplan (PDF-format) må sende inn i forkant av fylkesmesterskapet og skal ikke overskride 12 sider (inkludert forside, bakside og vedlegg). Forretningsplan skal inneholde: 
 • Forside med ungdomsbedriftens navn, skolens navn, navn på lærer, skoleår, navn på mentor og hans/hennes arbeidssted. 
 • Oppsummering på første side. 
 • Oppdatert regnskapsoppstilling som viser resultat og balanse. 
 • Øvrig valgfritt innhold, se kriterier for kategori nr. 2 «Beste forretningsplan» 

 

Se mer informasjon om utforming av rapporten på  https://ungdomsbedrift.no/UEUB/Start-Ungdomsbedrift/Drift/Forretningsplan-Forretningsmodell

LAST OPP ETTBIDRAG I DENNE LINKEN OG NAVNGI DOKUMENT

«BUB_NAVNPÅUB_TELEMARK»:

https://ungent.sharefile.com/r-r3288c14df4349908

 

 1. Pitch på max 2 minutter vil foregår på scene i plenum for dommere og tilhørere. Det er mulighet for å benytte projektor eller andre aktuelle virkemidler og rekvisitter. Ungdomsbedriften skal presentere sin virksomhet med tanke på å overbevise en potensiell investor. Pitch blir bedømt etter struktur, innhold og relevans, og utføring (presentasjonsteknikk, originalitet og bruk av visuelle hjelpemiddel).  

 

Dersom projektor skal benyttes må Ungdomsbedriften sende inn presentasjonsmateriale (bilder, powerpoint, prezi, lydfil, filmfil etc.) innen onsdag 4. Mars, klokken 23:59.

 

LAST OPP ETTBIDRAG I DENNE LINKEN OG NAVNGI DOKUMENT

«BUBPRES_NAVNPÅUB_TELEMARK»:

https://ungent.sharefile.com/r-r3c6b509195a46eb8

 

 1. Intervju ved stand foregår uten lærer eller mentor tilstede. Det kan vare i inntil 10 minutter. Juryen vil gjennomføre en samtale/intervju og legge vekt på følgende kriterier: 
 • Erfaring fra drift av UB: Læringseffekt, samarbeidet i gruppen, kunnskap, forståelse av hvordan en bedrift fungerer og hvordan den kan bli lønnsom, og samarbeid med mentor/nettverksbygging. 
 • Utstilling: Estetisk uttrykk/utforming og kobling til bedriftens virksomhet samt utstillernes salgs- og presentasjonsteknikk, produktkunnskap og samspill. 

 

 

Beste Ungdomsbedrift

i Telemark 2020

 

 1. pris: Delta på NM for UB med 4 elever og 1 lærer 
 2. pris: Gavesjekk på kr 3000 
 3. pris: Gavesjekk på kr 2000 

Last ned fullstendig oversikt over de påmeldte Ungdomsbedriftene fra region Telemark til høyre.

Dette dokumentet ble sist oppdatert 5. februar. Derfor vil ikke eventuelle endringer i deres påmelding i etterkant av denne datoen være synlig. 

Ungdomsbedrift, skole og utdanningsprogram

Switch a Brush UB Porsgrunn videregående skole Studiespesialiserende
Trykkes UB Notodden videregående skole service og samferdsel
Amby ub Notodden videregående skole Service og samferdsel
Ragnarrok UB Notodden videregående skole Salg og service
Auto Foto UB Hjalmar Johansen videregående skole Medier & Kommunikasjon
Your prom UB Skien videregående skole Salg og service
Playhouse Media UB Porsgrunn videregående skole Medier og Kommunikasjon
TOTEZ UB Porsgrunn videregående skole Medier og Kommunikasjon
Eminent UB Skien videregående skole Studiespesialisering
Plommechurros UB Nome videregående skole, avd. Søve Naturbruk
Jegerlivets UB Nome videregående skole, avd. Søve Skogbruk - Jakt/fiske og friluft
Klipp & Brøyt UB Nome videregående skole, avd. Søve Naturbruk
Praktikærne UB Nome videregående skole, avd. Søve Skogbruk
Søveknas UB Nome videregående skole, avd. Søve Landbruk og gartnernæring
LoggAv UB Skien videregående skole Salg, service og sikkerhet
What To Wear UB Skien videregående skole Salg, service og sikkerhet
Kjølenett UB Skien videregående skole Salg, Service & Sikkerhet
Bit-Hjelp Bamble videregående skole IKT servicefag
DataHjelpenUB Bamble videregående skole ikt
Drop In's UB Porsgrunn videregående skole Studieforberedende
Rå-Format UB Hjalmar Johansen videregående skole Medier og Kommunikasjon
Gneis UB Hjalmar Johansen videregående skole Medier og kommunikasjon
Tanzabånd UB Porsgrunn videregående skole Medier og kommunikasjon
drone cleaning ocean UB Skien videregående skole salg, service og sikkerhet
DrySeat UB Porsgrunn videregående skole Studiespesialisering
Lommerusk UB Porsgrunn videregående skole Studiespesialisering
LightVeil UB Skien Videregående Skole Salg, Service og Sikkerhet
Nobody Left Behind UB Porsgrunn videregående skole Studiespesialiserende
KaramellBoden UB Notodden Videregående Salg, Service og Sikkerhet
Alles Assistanse UB Porsgrunn videregående skole Medie- og kommunikasjon
Skjøne Grønne UB Hjalmar Johansen videregående skole Medier og Komunikasjon
Etre Humain UB Notodden videregående skole Service og Samferdsel
Sideskill UB Hjalmar Johansen VGS Medier og Kommunikasjon
Hydro-gen UB Skogmo videregående skole VG1 elektrofag
ES-KONTAKT UB Skogmo videregående skole Elektrofag
Kineticgrounds UB Skogmo videregående skole Elektrofag
Bø Snop UB Bø vidaregåaende skule Innovasjon
Golden Hour UB Bø vidaregåaende skule Innovasjonslinja
Shin Pro UB Skien videregående skole Salg, Service Og Sikkerhet
VGS EVENTS UB Notodden videregående skole Salg, service og sikkerhet
ToDigital UB Porsgrunn videregående skole Medier og kommunikasjon
Sprø Bønder UB Nome videregående skole, avd. Søve Landbruk og Gartnerifag
Hestetjenester UB Nome videregående skole, avd. Søve Hest- og hovslager
Lille Gjenbruk UB Vest-Telemark vidaregåande skule, avdeling Dalen Studiespesialisering, VG2/VG3, Språk, samfunnsfag og økonomi
TEMT Konsult UB Vest-Telemark vidaregåande skule, avdeling Dalen Studiespesialisering, VG2, Språk, samfunnsfag og økonomi
NUTRITIONMEALS UB Notodden videregående skole Vg2 Salg, service og sikkerhet
Happysea UB Vest-Telemark vidaregåande skule, avdeling Dalen Studiespesialisering, 2.klasse
Gla'mat UB Bø vidaregåaende skule Studiespesialisering med innovasjon
Cåntæiner & Co UB Bamble videregående skole salg service og sikkerhet
Vitagum UB Bamble videregående skole Salg, service og sikkerhet
Telenett UB Bø vidaregåaende skule Studiespesialisering
Shake it make it UB Vest-Telemark vidaregåande skule, avdeling Dalen Studspes
Reach Out Hjalmar Johansen videregående skole medier og kommunikasjon
TacoTeip UB Bamble videregående skole Salg,service og sikkerhet
Karamellknekk UB Nome videregående skole, avd. Søve Landbruk og gartneriærnæring
Bæreplast UB Nome videregående skole, avd. Søve Landbruk og Gartnerifag
Ett Tre Av Gangen UB Porsgrunn videregående skole Medier og kommunikasjon
Restaurant Hjalmar UB Hjalmar Johansen videregående skole Restaurant- og matfag
Cali Productions UB Hjalmar Johansen videregående skole Medier og Kommunikasjon
SisteÅret Podcast UB Hjalmar Johansen videregående skole Medier og Kommunikasjon

Her publiseres oversikt over jurymedlemmene i de ulike kategoriene snart. 

Resultater blir tilgjengelig her etter premieutdeling, 10. mars. 

Påmeldingen er stengt. 
Se oversikt over påmeldte Ungdomsbedrifter under fanen "Påmeldte"

                                               Påmeldingsfrist           

                                  Fredag 17. januar 2020, klokken 23.59    

PÅMELDING GJØRES HER!

https://app.emarketeer.com/ext/form/survey.php?m=308534aee5954f2901ed74b3db563472ca0208f&sessid=v1--dublLwOc9GjT1D8YyZASHmLNsTvOFvm&page=1 

HUSK å betale registreringsavgiften på kr. 200,- for deres Ungdomsbedrift før påmelding.

Dette betales til Ungt Entreprenørskap Telemark med:

 • Vipps til 123107 (Foreningen Ungt Entreprenørskap Telemark) – merk med Ungdomsbedriftens navn, skole og navn på lærer, eller
 • Overføres til kontonummer 2801 39 21964 (UE Telemark, Uniongata 18, 3732 Skien) - merk med Ungdomsbedriftens navn, skole og navn på lærer.

Registreringsavgiften må betales før Ungdomsbedriften blir godkjent av Ungt Entreprenørskap