Innovasjonscamp Hjalmar Johansen vgs

Telemark · 13.oktober - 14.oktober 2015

Innovasjonscamp

Innovasjoncamp (tidligere Gründercamp) er et program med fokus på kreativitet og nyskaping. I programmet gjennomfører elevene en Innovasjonscamp der de får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier.

Vennligst følg linken for å evaluere Innovasjonscampen ved Hjalmar Johansen vgs 2015! 
https://uetelemark.wufoo.com/forms/q16iirxv0a2xvyr/ 

På høyre side finner dere nedlastbare dokumenter til Innovasjonscampen. 

Forretningsmodellen med forklaring

Handlingsplan for utfylling

Oppdragene

Vennligst last opp deres presentasjoner til semifinalen innen kl 10.45 her: 
https://ungent.sharefile.com/r-re7ed3713e494269a 

OBS: merk dokumentene deres med GRUPPE_NR. (Feks GRUPPE_17)