Innovasjonscamp Nome vgs, avdeling Søve

Telemark · 03.november - 04.november 2015

Innovasjonscamp

Innovasjoncamp (tidligere Gründercamp) er et program med fokus på kreativitet og nyskaping. I programmet gjennomfører elevene en Innovasjonscamp der de får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier.

Last opp deres presentasjon i linken under. 
Navngi dokumentet med gruppe nr deres, feks: "GRUPPE8"

https://ungent.sharefile.com/r-r498fa6c4cb747ccb 

Oppdragene blir tilgjengelig fra kl 11.00, tirsdag 3. november. 

Klikk på linken for å komme til evalueringsskjema for Innovasjonscampen: 

https://uetelemark.wufoo.com/forms/p14dxzdq0ev6d7h/