Innsendingsfrist av materiale til UB-messe

Telemark · 12.februar 2014

Fristen for å sende inn materiale til fylkesmessen for ungdomsbedrifter 2014 er satt.
Dagen materialet skal være oss i hende er ONSDAG 12. FEBRUAR

Hver enkelt UB er ansvarlig for å sende inn nødvendige dokumenter til Ungt Entreprenørskap Telemark per post, i papirformat, med materiale til de konkurransekategorier de er påmeldt i. UBene vil etter innsending få en bekreftelse på at materiale er mottatt dersom alt er i orden, eller en påminnelse om manglende innsendt materiale. 
Merk dere antall eksemplarer som skal sendes inn av hvert bidrag i de forskjellige kategoriene. Se nedlastbart dokument, eller oversikten under:  

Hva: Hvordan Antall eksemplarer Frist

 

 

Beste markedsføring

Sendes i papirformat til:

UE Telemark
 Uniongata 18
 3732 SKIEN

Eventuell reklamefilm på minnepinne og utskrevet brosjyre sendes også hit i post.

 

 

 

3 eksemplarer

 

Onsdag 12. februar

 

Beste kundeopplevelse på nett

 

Sendes i papirformat til:
 UE Telemark
 Uniongata 18
 3732 SKIEN

 

3 eksemplarer

 

Onsdag 12. februar

 

Beste forretningsplan

 

3 eksemplarer

 

Onsdag 12. februar

 

Beste reklamefilm

 

Sendes til:

UE Telemark, Uniongata 18, 3732 SKIEN

 

2 stk. minnepenner

 

Onsdag 12. februar

 

Beste innovative produkt

Beste selger

Beste utstilling

 

Inget materiale trenger sendes til denne konkurransen. Se derfor bort ifra konkurransekriteriene som sier det skal sendes inn kort beskrivelse for kategorien.

 
Beste logo

 

Sendes i papirformat til:

UE Telemark
 Uniongata 18
 3732 SKIEN

 

 

 

(Fullstendig regnskap bringes med på messedagen!)

3 eksemplarer Onsdag 12. februar
Beste yrkesfaglige bedrift 3 eksemplarer Onsdag 12. februar
Beste sosiale entreprenør 3 eksemplarer Onsdag 12. februar
Beste IA-bedrift 3 eksemplarer Onsdag 12. februar

 

 

Beste Regnskap        

 

3 eksemplarer

 

Onsdag 12. februar

 

Beste ungdomsbedrift           

 

Delårsrapporten sendes i papirformat til:
 UE Telemark
 Uniongata 18
 3732 SKIEN

 

Presentasjon til «Beste UB» sendes: bettina.abrahamsrud@ue.no

(Helst under 10 MB)

 

 

6 (seks) delårsrapporter skal sendes inn i papirformat.

 

Onsdag 12. februar
 

 

 

Fredag 7. mars