Gründercamp på HiT - Helseinnovasjon som tema.

Telemark · 19.november - 20.november 2013

19. og 20. november skal studenter på HiT samarbeide om å finne frem til de beste innovative løsningene på oppdrag som springer ut fra behov og utfordringer i virksomheter og relevante fagmiljøer i Skien og Porsgrunn. Mange av utfordringene i sektoren kan løses ved hjelp av mer innovativ produkt- og tjenesteutvikling.

Fakultet for Helse-og sosialfag (HS), fakultet for teknologiske fag (TF) og Ungt Entreprenørskap Telemark arrangerer denne gründercampen sammen og 115 studenter fra de to instituttene skal i to dager jobbe tverrfaglig på grupper med å finne nye løsninger på noen av dagens- og morgendagens utfordringer innen helse- og velferdssektoren. De beste løsningene premieres