Kurs i ledelse, for UB

Telemark · 26.februar 2014

KURS I LEDELSE

av Xcute AS i samarbeid med Ungt Entreprenørskap Telemark

 

Vi er glade for å kunne tilby kurs i ledelse til alle UB-elever i Telemark, onsdag 26. februar. Kurset vil holdes på Hjalmar Johansen videregående skole, avdeling Fritidsparken og starter klokken 09.00. Dagen avsluttes klokken 15.00.

 

Kursholdere er Morten Isaksen og Vidar Top som er en del av et internasjonalt forskerteam i Xcute AS. Les mer om firmaet på www.xcute.no.

Morten har lang erfaring som leder i forretningslivet og har en doktorgrad fra Universitetet i Oslo. 

Vidar Top har tilsvarende erfaring og en mastergrad i påvirkningsledelse fra BI. De to vil dra deg gjennom resultatene 25 års forskning og hva vi vet de beste lederne gjør for å skape resultater. Innholdet er et komprimert sammendrag av 8 definerte områder av beste praksis.

 

Påmelding sendes til bettina.abrahamsrud@ue.no innen 25. februar!. Det er å foretrekke dersom lærer sender en felles påmelding for sine elever. Alle UB-elever er invitert til å delta. Det er foreløpig ikke satt maksantall på deltakere, men vi oppfordrer til å melde på så fort det er avklart på skolen.
Påmeldingen må inneholde elevens navn, skole, UB og stilling i UB’en.

 

 

Program for dagen

 

Innledning og velkommen!

Del 1 - Fra strategi til gjennomføring

 • Klare mål
 • Fokus på måldrivere
 • Resultattavle og rapportering

Del 2 – Nøkler til effektiv kommunikasjon

 • Alle ønsker å føle seg betydningsfulle
 • Menn og kvinner er forskjellige
 • Hvordan lytte til mennesker
 • De fire personligheter
 • De fem kjærlighetsspråk

-- pause / lunsj -- 

Del 3 - Innflytelse

 • En leder er forventet å påvirke til reell forandring
 • 6 viktige områder for påvirkning

Del 4 - Kritiske samtaler

 • Hva menes med kritiske samtaler
 • Hvorfor er kritiske samtaler så viktig
 • Hvordan håndtere kritiske samtaler

Oppsummering