NAV og UE besøk ved Høgskolen i Telemark, avd Porsgrunn

Telemark · 16.oktober 2013

NAV ved Hanne Kjersti Lia og Ungt Entreprenørskap vil besøke Høgskolen i Telemark sin avdeling i Porsgrunn for å informere årets SB'er om den inkluderende arbeidslivsavtalen, IA-avtalen. Avtalen sitt hovedmål er å forebygge og redusere sykefraværet, bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

InkluderendeArbeidsliv

Dette vil foregå fra klokken 10.00-12.00 på rom A271. (Onsdag 16. oktober) Det vil bli mulighet for å signere på avtalen denne dagen slik at hver SB kan rette fokus på et godt, inkluderende arbeidsliv!
Ellers er NAV og UE tilgjengelige for spørsmål utover den tiden det skulle være behov.