Regnskapskurs for UB-elever

Telemark · 13.november 2013

blåorange

Dette kurset er fylt opp, og vil holdes på Hjalmar Johansen videregående skole. Vennligst se under for flere kursdatoer og informasjon.

Skatt Sør og UE Telemark inviterer til

Regnskapskurs for UB elever

Kursene holdes på Klosterøya, Skien (Kunnskapsverkstedet, møterom Fresen i 2 etg) og man kan velge mellom følgende datoer for å delta:

Tirsdag 5. november, 09.00 - 15.00

Onsdag 20. november, 09.00-15.00 (Kun 15 plasser igjen!)

Torsdag 21. november, 09.00-15.00

 

Kurset er bergnet for økonomiansvarlig og daglig leder i ungdomsbedriften. Det tar for seg hva som kreves for å føre et tilfredsstillende UB-regnskap:

 

-         Hvorfor vi trenger regnskap

-         Hvordan et regnskap er bygd opp

-         Aktuelle bokførings, skatte – og avgiftsregler

-         Bilagshåndtering

-         Oversiktlighet

-         Kasse- og kontantregistrering

-         Sluttregnskap

 

Kurset vil være en blanding av teori og  praktiske øvelser/oppgaver som kan relateres direkte til egen ungdomsbedrift og brukes videre i UB-året. Ta med skrivesaker!

 

Lunsj:        Egen niste eller kjøpes i kantine

Påmelding:         Innen onsdag 6. november, til bettina.abrahamsrud@ue.no

OBS: Det er åpent for 22 deltakere pr. kursdag, det gjelder derfor å melde seg på tidlig ved interesse.

Velkommen til kurs!