Regnskapskurs for UB-elever

Telemark · 21.november 2013

blåorange

Skatt Sør og UE Telemark inviterer til

Regnskapskurs for UB elever

Kursene holdes på Klosterøya, Skien (Kunnskapsverkstedet, møterom Fresen i 2 etg) og man kan velge mellom følgende datoer for å delta:

Tirsdag 5. november, 09.00 - 15.00

Onsdag 20. november, 09.00-15.00 (Kun 15 plasser igjen!)

Torsdag 21. november, 09.00-15.00

 

Kurset er bergnet for økonomiansvarlig og daglig leder i ungdomsbedriften. Det tar for seg hva som kreves for å føre et tilfredsstillende UB-regnskap:

 

-         Hvorfor vi trenger regnskap

-         Hvordan et regnskap er bygd opp

-         Aktuelle bokførings, skatte – og avgiftsregler

-         Bilagshåndtering

-         Oversiktlighet

-         Kasse- og kontantregistrering

-         Sluttregnskap

 

Kurset vil være en blanding av teori og  praktiske øvelser/oppgaver som kan relateres direkte til egen ungdomsbedrift og brukes videre i UB-året. Ta med skrivesaker!

 

Lunsj:        Egen niste eller kjøpes i kantine

Påmelding:         Innen onsdag 6. november, til bettina.abrahamsrud@ue.no

OBS: Det er åpent for 22 deltakere pr. kursdag, det gjelder derfor å melde seg på tidlig ved interesse.

Velkommen til kurs!