Telemarksmesterskapet for Elevbedrifter 2015

Telemark · 22.april 2015

Den 22. april inviteres det til Telemarksmesterskap for Elevbedrifter i Rønholthallen i Bamble kommune. Her vil kreative og engasjerte elever vise frem sine Elevbedrifter og konkurrere om å vinne premier i kategoriene; Beste Elevbedrift, Beste Innovative Produkt, Beste Selger og Beste Utstilling. Bamble, Kragerø, Porsgrunn og Skien ønsker i sammen med Telermark fylkeskommune og Ungt Entreprenørskap Telemark velkommen til fylkets andre Telemarksmesterskap for Elevbedrifter. Dette blir en dag full av inspirasjon, kreativitet og skaperglede!

Vinneroversikt 

Beste Elevbedrift 2015 (1.plass): Aderire EB, Rønholt skole 

Beste Elevbedrift 2.plass: Easy Wash EB, Kragerø skole 

Beste Elevbedrift 3.plass:ASAC Stormfyrstikker EB, Notodden ungdomsskole 

Beste innovative produkt 1.plass: Mobile Plant EB, Kragerø skole 

Beste innovative produkt 2.plass:Turpii EB, Kragerø skole 

Beste innovative produkt 3. plass:Handy Bear EB, Notodden ungdomsskole 

Beste utstilling 1.plass:ASAC Stormfyrstikker EB, Notodden ungdomsskole 

Beste utstilling 2.plass:Simple Gardening EB, Kragerø skole 

Beste utstilling 3.plass:Seasonal Bike EB, Kragerø skole 

Beste selger:Tor Harald Olsen fra elevbedriften Mobile Plant EB, Kragerø skole

Konkurransekriterier

Under arrangementet blir det avholdt konkurranser i ulike kategorier, med juryer fra offentlig sektor og fra næringslivet. Alle Elevbedrifter deltar i Beste innovative produkt, Beste selger, Beste utstilling og beste Elevbedrift 2015.

Beste utstilling

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av utstillingen, og vil spesielt vurdere ut i fra følgende kriterier:

 • Hvordan ser utstillingen ut?
 • Hvor godt blir vi kjent med bedriften gjennom utstillingen
 • Hvordan presenterer utstillingen bedriftens produkt?

Beste innovative produkt/tjeneste

Juryen vil legge vekt på følgende kriterier:

 • Hvordan oppstod ideen?
 • Er produktet/tjenesten nyskapende(innovativ)
 • Er det behov for produktet/tjenesten i markedet?
 • Er det en egen idé?

Beste selger

Juryen vil spesielt vektlegge følgende kriterier:

 • Produktkunnskap
 • Evne til å være lyttende, positiv og høflig mot alle potensielle kunder

Beste Elevbedrift

Hver bedrift får besøk av en jury ved standen. Her får EB’en litt tid til å presentere bedriften og dens produkt/tjenester.

Juryen vil legge vekt på følgende kriterier:

 • Produktkunnskap (hva kan elevene fortelle om produkt/tjenesten sin?)
 • Markedsføring/kreativitet (hvordan har EB markedsført seg)
 • Lagånd (hvordan jobber elevene sammen? Hvordan er arbeidsfordelingen?)
 • Prosesskunnskap (hva kan elevene fortelle om de ulike fasene i å drive EB?)

 Program for Telemarksmesterskap Elevbedrift 2015

(små justeringer kan forekomme)

08.30              Rigging av stand

10.00              Åpningstale av Kjersti Vevstad, Skolesjef i Bamble

                       kommune

10.15               Musikkinnslag

10.30              Utstillinger bemannes og juryering starter

13.00              Juryering avsluttes

13.30              Frist for innlevering av jurybegrunnelser

14.00              Finale m/ musikkinnslag

                     Premieutdeling

 • Beste selger
 • Beste utstilling
 • Beste innovative produkt
 • Beste elevbedrift

14.30               Avslutning

15.00               Nedrigging og rydding