Elevene på Storelva vil glede andre

Troms · 16.januar - 22.januar 2015

«Å glede andre» Storelva skoles Prosjektuke 2015 i samarbeid med Ungt Entreprenørskap

Ungdomstrinnet er i gang med et tema som de kaller ”Å gjøre en forskjell”. Skolen skal bruke to programmer fra Ungt Entreprenørskap; Se mulighetene og Elevbedrift. Målet er å sette sosialt entreprenørskap i fokus. Sosialt entreprenørskap handler om å finne løsninger på sosiale utfordringer som det offentlige ikke klarer. Elevene selv får muligheten til å skape aktiviteter for målgrupper de selv har valgt og som har som mål å skape positiv verdi for mange. Vi ønsker også at elevene skal få opplever gleden ved å glede andre. Sosialt entreprenørskap bidrar med innovative løsninger på viktige samfunnsutfordringer. I motsetning til tradisjonelt sosialt engasjementet, som gjerne er tuftet på frivillig arbeid og veldedighet, er sosialt entreprenørskap bygd opp rundt og basert på forretningsmessige prinsipper.

Vinnergruppe1_Storelva

Det å glede andre skal stå på timeplanen for hele ungdomstrinnet på Storelva skole. 8., 9. og 10. trinn skal jobbe gruppevis på tvers av trinn og klasser for å glede eldre og barn i nærområdet på Kvaløya. - Vi fokuserer på sosialt entreprenørskap i år igjen fordi vi ser at det gjør noe med elevene og lokalsamfunnet, sier rektor ved Storelva skole Grete Ollila, - Programmene Se mulighetene og Elevbedrift fra Ungt Entreprenørskap skaper mer mening i opplæringa gjennom kreativ og praktisk undervisning og vi forankrer dette gjennom samarbeid med lokalt næringsliv. Aktivitetene som gjennomføres gjennom Elevbedrift forsterker kompetansemålene i læreplanene.

Programmet elevbedrift kan du lese mer om på Ung entreprenørskap sine nettsider (lenke).

_DSC1869

Dagens unge er født med joystick i hånda, på sikt håper vi at disse elevene skal bruke sine egne teknologiske ferdigheter og egenskaper til å skape fremtidens velferdsteknolgi. Å arbeide med sosialt entreprenørskap over en hel uke gir elevene en forsmak på arbeidslivet og elevene får erfaring med det å glede andre og seg selv! Den gode følelsen elevene sitter igjen med håper vi skal motivere og inspirere til å gjøre en innsats for andre seinere i elevenes arbeidsliv, sier daglig leder Anne Grete Johansen i Ungt Entreprenørskap Troms.

Pressen er hjertelig velkommen til Storelva skole underveis i prosjektet og på Åpen kveld torsdag 22. januar fra kl. 17.30 – 19.30.

 

Velkommen!

Presseansvarlig:

Enhetsleder: Grete Ollila
grete.ollila@tromso.kommune.no
Telefon: 77 60 75 52/ 907 92 229