Fra utdanning til jobb

Troms · 19.oktober - 20.oktober 2015

Programmet Fra utdanning til jobb er beregnet på elever i videregående skole, fortrinnsvis elever på vg 2 (yrkesfag) og vg3 ( studieforberedende program). Programmet er elevaktivt med diskusjon, arbeidsoppgaver og refleksjon og har som mål å gjøre elevene bedre rustet i jobbmarkedet.

Veileder fra LO Troms kjører programmet i samarbeid med lærer.

Kurssted:

uke 43: Nord Troms

Uke 44: Midt- og Sør - Troms

Uke 46 - 49: Tromsøregionen

Påmeldingsfristen er gått ut.