GründerCamp Opplevelse Nordområde

Troms · 10.september - 13.september 2013

Opplevelser i Nordområdene GründerCamp med hovedfokus på lokale ressurser og muligheter i Nordområdene. Foredrag og kursholdere fra landsdelens aktører innenfor matfag og reiseliv. Elever fra ulike studieretninger møtes for å utvikle innovative konsepter og løse utfordringer fra reiseliv- og landbruksnæringen. Ved å delta på GründerCamp oppnår dere

  •     styrket innsikt i dagens muligheter og utfordringer i reiseliv og matsektoren
  •     se nye muligheter innenfor bransjen og egen region
  •     etablere tettere samarbeid mellom studier i matfag og reiseliv
  •     treffe nye venner og potensielle partnere for fremtida
  •     en bedre og mer spennende Ungdomsbedrift

GründerCamp Opplevelse i Nordområdene er støttet og finansiert av Kommunal og Regionaldepartementet og Fylkesmannen i Nordland Landbruk.