Gründercamp Fremtidens Reiseliv

Troms · 09.juni - 10.juni 2015

Reiseliv er en av verdens raskest voksende næringer. Nå varsler regjeringen ny reiselivspolitikk. Norge skal ta større del av den internasjonale veksten.

Hvordan blir det fremtidige reiselivet i landet vårt?

Elever fra grunnskole, videregående og høyere utdanning i Nord-Norge er valgt ut til å svare på dette og skal utvikle nye ideer på Grundercamp Fremtidens Reiseliv 9. - 10. juni.

Les mer i pressemelding på regjeringen.no (lenke)

Reiselivsminister Monica Mæland spør de unge i Nord-Norge om råd.
Når regjeringen i 2016 skal legge frem en stortingsmelding om reiseliv, ønsker næringsministeren å rådføre seg med de unge.
Reiseliv er en av de næringene som vokser raskest i verden. Det er 15 år siden forrige gjennomgang av norsk reiseliv.

– Dagens unge har et annet forhold til sosiale medier og teknologi enn det vi har, og de ser verden gjennom nye briller og i mindre skala. sier Anne Grete Johansen, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms.
Elever fra grunnskole, videregående og høyere utdanning i Nordland, Troms og Finnmark møtes til dyst 9. og 10. juni i og utenfor Tromsø. – Når utdanning og arbeidsliv samarbeider, skapes utmerkede opplæringsarenaer og nyttige læringssituasjoner for elevene. Når de nå i tillegg kan levere innspillene sine til reiselivsmeldingen blir det vinn-vinn for begge, sier Johansen.

Gründercamp er en treningsleir i kreativitet hvor elevene ved hjelp av kreativitet og nytenking skal presentere en løsning på et oppdrag innen et avgrenset tidsrom. Representanter fra arbeids- og næringsliv bidrar som veiledere og dommere.

– Vi må tørre å løfte blikket og se fremover. Jeg tror ungdommer har færre skylapper på enn vi som allerede jobber med og i næringslivet. De kommer ofte med friske og gode ideer og råd, sier næringsminister Monica Mæland (H).
– Jeg tror de unges tanker og kreativitet er et viktig bidrag i arbeidet med en ny reiselivspolitikk. Det er viktig å lytte til de yngre generasjonene. Derfor spør vi om råd fra de unge i nord, sier Mæland.

Pressen er hjertelig velkommen til å delta!

Pressekontakt:
Anne Grete Johansen, daglig leder Ungt Entreprenørskap Troms, mobil 90980991, e-post: anne.grete.johansen@ue.no

Gründercamp er et program med fokus på kreativitet og nyskaping. I programmet gjennomfører elevene en gründercamp der de får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier.

Dag 1 – 9. juni

11:00         Oppmøte på The Edge

11:05         Lett servering ved ankomst - velkommen

11:30         Avreise til Tromsø Villmarkssenter

12:00         Ank. Tromsø Villmarkssenter

12:05         Innledning og oppstart

12:10         Tove Sørensen Tromsø Villmarkssenter –
                 «Den gode opplevelsen»

12:25         Anne Grete Johansen – «Hva trodde vi for 20 år siden?»

12:45         Villmarkslunch

13:30         Teambuilding

13:55         Oppdragspresentasjon

14:00         Vi går i gang! Prosessarbeidet starter

17:00         Noe å tygge på

17:15         Prosessarbeid fortsetter

20:00         Middag og aktivitet

22:00         Retur til Tromsø og overnatting for tilreisende

                 

Dag 2 – 10. juni

07:00         Frokost for de som overnatter

08:00         Prosessarbeid starter på Scandic Grand hotell

08:30         Pitching

09:00         Prosessarbeid fortsetter

11:00         Prosessarbeid avsluttes

11:15         Presentasjon av løsning

12:00         Lunch

12:45         Finale og vinnergruppe utropes

13:30         Hjemreise