Gründercamp Hansnes

Troms · 21.januar - 22.januar 2015

Elever fra 8., 9. og 10. trinn ved Hansnes skole inviteres til å delta på Gründercamp Hansnes 21.-22. januar.

Problemstillingene leveres av Vang gård, Remiks, Byggmester Tony Jensen, Byggtorget og Karlsøy kommune - se fanen Oppdragsgivere for lenker til bedriftene.

Kriterier for Gründercamp Hansnes

Onsdag 21. januar:

08.45 Velkommen
09.00 Teambuilding v/ UE
10.00 Gruppene får problemstillingene

10.15 Vang gård henter noen elever, resten har 15. minutters pause.

Elevene må nå arbeide fram ei arbeidsfordelingsskisse, gruppenavn, logo og ein grovskisse til arbeidssplan. Skal være ferdig til 11.00

11.00 Arbeidslunsj (spiser mens de jobber)

11.00 – 15.00 Arbeide med problemstillingene på de enkelte gruppene

Veilederne fra bedriftene vil være tilgjengelig på e-post/tlf fra kl 11.00 - 14.00

13.00: Speeddate 1:

 • Gruppene presenterer hva de hittil har kommet fram til.
 • Få konstruktiv kritikk/tilbakemeldinger

14.25   Avslutter dag 1

Torsdag 22. januar:

8.45 – 11.00 Videre arbeid med problemstillingene
11.00 Speeddate 2

 • Med ferdig skisse/produkt

13.00 Framføring for jury og de andre gruppene. Eventuelt andre interesserte (veilederne kommer nå)

13.30 Juryen trekker seg tilbake og diskuterer. Alle rydder.
14.00 Premiering/ta bilder/media

14.25 Avslutte - takk for innsatsen og farvel

En Gründercamp er en treningsleir i kreativitet hvor elevene ved hjelp av kreativitet og nytenking skal presentere en løsning på et oppdrag innen et avgrenset tidsrom.

Kjennetegn på en gründercamp: 

 • Fokus på kreativitet og nytenking        
 • Motivasjon og engasjement        
 • Konsentrert og fokusert        
 • Samarbeid og fellesskap        
 • Fleksibilitet        
 • Elevmedvirkning        
 • Konkurranse som motivasjon 

Hva oppnår elevene med gründercamp:         

 • Erfaring med kreativt arbeid rundt et reelt oppdrag      
 • Hvordan deltakelse i en gruppe og samarbeid gir gode resultater både for den enkelte og for gruppa      
 • Innsikt i et faglig tema    
 • Kunnskap om oppdragsgiver   
 • Mulighet til å skape nettverk knyttet til entreprenørskapsarbeid   
 • Bedre innblikk i arbeids- og næringslivsspørsmål

Tema for campen
Gründercampen arrangeres som et ledd i entreprenørskapssatsningen i grunnskolen i Karlsøy. Elevene vil få utfordringer de skal løse fra lokale oppdragsgivere. 

Forarbeid
På gründercamp kommer oppdragsgivere – som er ledere og medarbeidere fra bedrifter i Karlsøy - for å be elevene om hjelp til å løse spesielle og reelle utfordringer. Unge mennesker har ofte et friskt og noe annet syn på framtida enn oss voksne.

Bruk gjerne noe tid i løpet av de siste ukene før campen, på å la elevene gjøre seg bedre kjent med oppdragsgiverne. Hver elev vil arbeide på ei gruppe sammen med elever de ikke kjenner så godt fra før. Å bli kjent raskt, samarbeid og fleksibilitet er viktige momenter for å få en fin dag, og levere et godt resultat. Hver gruppe får kun ett oppdrag, og det kan komme fra hvilken som helst av oppdragsgiverne.

De aller fleste bedrifter ønsker å utvikle seg og sine produkter. Det kan være for å kunne levere et bedre produkt til kunden eller bygge en tryggere økonomi – altså tjene mer penger eller oppnå et bedre økonomisk resultat som det heter på økonomispråket. Det kan være for å bli sterkere i forhold til sine konkurrenter, for å tilfredsstille eksisterende og nye krav (f.eks. innenfor helse, miljø og sikkerhet) og dermed bli en bedre arbeidsplass for sine ansatte. Det kan være ett eller flere av det som nevnes her, og det kan være andre årsaker. 

To uker før gründercamp vil dere får en introduksjon til oppdragsgiverne, for å kunne forberede dere på det som blir deres oppgave på campen. Konkret oppdrag/problemstilling blir først avslørt like etter åpninga på dagen for campen, men to uker før campen kan dere lese litt om oppdragsgiverne og på deres nettsider finnes ytterligere informasjon. Lykke til med forberedelsene! 

Husk også å gå igjennom programmet for grundercamp-dagen med elevene, slik at de er best mulig forberedt. 

Utstyrbehov

Dette må dere ha med dere av utstyr når dere kommer (nok til egne elever):         

 • Drikkeflaske        
 • Skrivesaker/penal        
 • Kladdeark        
 • Saks, lim, tape        
 • Pappesker/stiv kartong (ta det dere finner på skolen eller spør på lokale butikker om de har noen tomesker dere kan få) 

Det vil være en pc tilgjengelig for hver gruppe. Denne pc'en vil stå på gruppebordet på morgenen når elevene kommer. 

Elevene er selv ansvarlig for å fordele arbeidsoppgaver på gruppa. Vi kommer til å oppfordre dem til å ta en kjapp runde rundt bordet for å høre hvem som er flink til hva, for lettere og kunne fordele oppgaver.

På Campen vil dere få i oppgave å hjelpe elevene i gang, veilede dem på stø kurs i forhold til oppgaveteksten og for øvrig sørge for ro og orden.

Vi gjør oppmerksom på det er skolens reglement som gjelder på arrangementet, og vi ønsker ikke at elevene skal forlate salen. Foruten om oppsatt arbeidslunsj vil det ikke bli felles pauser. Det blir opp til hver gruppe (i samråd med ansvarlig lærer)og vurdere når de trenger/har tid til en pause. Dersom det er elever som av særskilte grunner bør bli tatt spesielt hensyn til, så ber jeg dere ta kontakt med oss på forhånd. (mat, deltakelse på gruppa m.m.) 

Konkurranseelementet
Det vil bli utropt tre vinnergrupper. Kriterier for Gründercampen

Når jury vurderer arbeidet og løsningene på oppgavene vil de vektlegge følgende:

 • Nyskapende løsning av oppdraget        
 • Presentasjon av løsningen        
 • Samarbeid i gruppa 

Mulig etterarbeid

Dersom dere ønsker å jobbe videre med tema eller oppgaver som oppdragsgiver kan hjelpe til med, så kan bedriftsbesøk eller annen kontakt avtales direkte med oppdragsgiver i etterkant. Det kan være spennende å gå videre og dypere inn i arbeid med gode forslag.

Å starte en Elevbedrift til høsten ville være supert. Informasjon om elevbedrift finner dere i EB-løypa (lenke) og på våre nettsider (lenke).