IA - seminar for UB

Troms · 12.oktober - 21.oktober 2015

Ungt Entreprenørskap Troms tilbyr i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter IA - seminar og IA - sertifisering for UB. NAV legger opp til elevaktiviserende aktiviteter med praktiske oppgaver som elevene sammen skal reflektere rundt. IA - seminaret tilbys i tidsrommet 7. - 21. oktober 2015.

Kurssted:

9. okt: Storslett, kl 12.00 - 13.55

12. okt: Breivika vgs, kl 10.00 - 12.00

14. okt: Kvaløya vgs, kl 13.30 - 15.10

20. okt: Stangnes vgs (Heggen elever drar til Stangnes) kl 10.30 - 12.30

21. okt: Rå vgs, kl 11.30 - 13.30

4. november: Breivang vgs, 14.00 - 16.00

IA handler om inkluderende arbeidsliv, om trivsel, arbeidsmiljø og inkludering. Videre hvordan UB'en kan ha fokus på nærvær- og fraværsfaktorer og hvordan UB'en kan lage plan og gjennomføre tiltak for å iverksette mål de selv setter seg. Målet er at alle skal føle seg ivaretatt og være med å ta felles ansvar for et godt og utviklende arbeidsmiljø.

Påmeldingsfristen er gått ut.