Kurs Olderdalen

Troms · 08.mai 2014

SikkSakk-Europa_program

Vårt-lokalsamfunn-folder_medium

SikkSakk.jpg

Følgende kurs er satt opp i kantina på rådhuset i Olderdalen 8. mai:

Kl. 10 – 12: Vårt Lokalsamfunn Lærere fra 4.- 5.trinn og næringsliv eller kommuneansatte (ordfører eller rådmann?) som ønsker å være veileder i skolen!
Påmelding kurs Vårt Lokalsamfunn (lenke)  Les mer om Vårt Lokalsamfunn på våre nettsider (lenke)

Kl. 12.30 – 14.30: SikkSakk Europa Lærere fra 6. -7. trinn og bl.a. vil Lerøy stille som veiledere, men vi trenger flere fra arbeids- og næringslivet!
Påmelding kurs SikkSakk Europa (lenke)  Les mer om SikkSakk Europa på våre nettsider (lenke) Se filmen om SikkSakk Europa fra Lebesby kommune (lenke)

Når utdanning og arbeidsliv samarbeider godt skapes utmerkede opplæringsarenaer og nyttige læringssituasjoner for elevene. Det er viktig at representanter fra samfunnet utenfor skolen engasjerer seg for å formidle kunnskaper og dele erfaringer fra et arbeidsliv som er i stadig endring. Les mer om det å være veileder på våre nettsider (lenke)