Kurs Våre familier Lenvik - Senja

Troms · 17.august 2015

UE-programmet Våre familier for 1. og 2. klasse gir barna større forståelse av hvordan en familie fungerer og hvordan hver enkelt kan være med å bidra. Barna får erfare at familiene må ta valg og se nødvendigheten av prioriteringer. De får prøve seg som «innkjøpere» og må reflektere rundt hvordan man bruker pengene man tjener.

Målgruppen er barn fra fem til åtte år. Målsettingen med programmet er å bidra til å videreutvikle barns skaperevne og samtidig gi dem erfaring med å prioritere og gjøre valg.

Det er fire arbeidsøkter, hver er beregnet til ca. 45 minutter, men man kan bruke både lengre og kortere tid. Det er du som pedagog som gjennomfører arbeidsøktene. Hver aktivitet har et detaljert forslag til innhold. Forslaget er kun ment veiledende – du står fritt til å gjøre de lokale tilpasningene som du mener er nødvendige.

Koblingene til entreprenørskap:

  • Kreativitet - Får erfaring med å tenke kreativt og føle glede ved å få utfolde sin fantasi
  • Handlingskompetanse - Får erfaring med å gjøre valg, og prioritere  gjennom personlig aktiv involvering
  • Omverdensforståelse - Se enkle sammenhenger i samfunnet (familiens rolle i et samfunn, yrker, penger).
  • Personlig innstilling - Få er faring med og ha tro på at de kan være med å påvirke

Påmelding via web-skjema (lenke) Påmeldingsfrist 13. august 2015.

Det blir enkel servering.