Lærer for en dag

Troms · 12.februar - 13.februar 2014

Hvordan er det egentlig å være lærer? Onsdag 12. februar og torsdag 13. februar får åtte utvalgte elever fra Kongsbakken videregående skole prøve akkurat det!De skal nemlig undervise 4. og 5. klassinger ved Hamna og Solneset skoler i Vårt lokalsamfunn, med lærerstudenter fra UiT Norges arktiske universitet som veiledere.

- Gjennom deltakelse i Lærer for en dag håper vi at elevene i videregående skole opplever noe av magien i læreryrket - og får lyst til å vurdere lærerutdanning og jobb som lærer etterpå, sier Torill Sommerlund, prosjektleder for GNIST Troms og ansvarlig for Lærer for en dag.

- Jeg har ikke bestemt meg for å bli lærer, sier Nora Bjørvig Henriksen fra 1. klasse drama ved Kongsbakken vgs, men jeg håper uansett på en lærerik dag, full av opplevelser, som jeg kan ta med meg videre!

I samarbeid med UiT Norges arktiske universitet ved ILP, Karriere Troms og Ungt Entreprenørskap Troms (UE), arrangerer GNIST Troms rekrutteringstiltaket «Lærer for en dag» på Hamna skole onsdag 12. februar, og på Solneset skole både 12. og 13. februar. Her vil studenter fra lærerutdanningen veilede elever fra Kongsbakken videregående skole i gjennomføringen av undervisningsopplegget «Vårt Lokalsamfunn» fra Ungt Entreprenørskap for 4.— 6. trinn i grunnskolen.

- Dette gir våre studenter muligheten til å vise elever fra videregående skole et eksempel på hvordan deres fremtidige yrke kan være. Integrasjon mellom teori og praksis, sier Henning M. Sollid, studieleder for master i lærerutdanning 1-7 ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP), UiT Norges arktiske universitet.

- De gode valgene gjøres etter troverdig praksis – ung motiverer ung, sier Finn Magne Spjelkavik, leder for Karriere Troms.

Vårt lokalsamfunn er et pedagogisk undervisningsopplegg som dekker kompetansemål for flere fag i grunnskolen der elevene på 4.- 5. trinn lærer om lokalsamfunnet. Les mer om Vårt lokalsamfunn på ue.no

Vårt-lokalsamfunn-folder_medium

- Dette rekrutteringstiltaket er meget spennende, vi trenger flere lærere her nord! sier daglig leder Anne Grete Johansen i Ungt Entreprenørskap Troms. - Takk til Hamna og Solneset skole, GNIST Troms, lærerutdanninga ved UiT og Karriere Troms som viser oss stor tillit når videregående elever med studenter får kjøre Vårt lokalsamfunn ute i skolen.

Pressen er hjertelig velkommen på følgende tidspunkt:
- Hamna skole 12. februar mellom kl. 9 og 13.30
- Solneset skole 12. og 13. februar mellom kl. 9 og 13.30

Se også den nasjonale GNIST-kampanjen for rekruttering til læreryrket, «Har du det i deg?»

PRESSEKONTAKT:
Prosjektleder Torill Sommerlund, GNIST Troms, fmtrtos@fylkesmannen.no; 934 54600