Oppstart Elevbedrift Elvetun, Dyrøy

Troms · 03.september 2013

Har du noen gang hatt drømmer og ideer om å starte din egen bedrift? Har du noen gang tenkt at det du kan eller er interessert i, kan brukes til noe spesielt og nyttig? Da kan du glede deg! Nå skal du få være med å starte din egen elevbedrift sammen med noen av dine medelever!

elevbedrift

Elevbedrift er et pedagogisk program hvor elever i ungdomsskolen erfarer hva det innebærer å starte, drive og avvikle sin egen bedrift, med skolens lærere og andre eksterne ressurspersoner som veiledere.

I fem faser går elevene gjennom prosessen fra etablering til avvikling av elevbedriften. Programmet er fleksibelt og kan lett tilpasses rammebetingelser ved den enkelte skole. 

Elevbedrift er et nettbasert program, og alt ressursmateriellet ligger samlet i EB-løypa her på nettsidene. EB-løypa veileder elevene gjennom alle fasene og gir en rekke nyttige tips, skjemaer og øvelser. EB-løypa har et eget lærerrom med lærerveiledning.  

Elevbedrift dekker kompetansemål i blant annet norsk,  matematikk, samfunnsfag og utdanningsvalg, samt kunst og håndverk.  

Elevbedrift dekker også mange av kompetansemålene i flere av de nye valgfagene. 

Gjennomføringen av Elevbedrift kan variere fra noen få uker til et helt skoleår. I tillegg til å skape en grunnleggende forståelse av innhold og prosess i hvordan starte, drive og avvikle en elevbedrift, er det lagt vekt på at elevene får trening i å:     

  • kunne se ressurser, behov og muligheter i eget nærmiljø        
  • tenke og jobbe kreativt        
  • samarbeide og fungere i team        
  • stole på seg selv        
  • utnytte egne kunnskaper, erfaringer og nettverk

Elevbedrift_large

Gå til EB-løypa

I oppstart av elevbedrift skal elevene jobbe med idéutvikling for å komme fram til en forretningsidé de har tro på og lyst til å jobbe videre med. Dette er en viktig fase og din rolle som fasilitator i kreative prosesser blir viktig. Her finner du en rekke øvelser, oppgaver og skjemaer du kan bruke som kan bidra til å gjøre dette til en spennende og motiverende prosess for elevene. 

I tillegg til det ressursmateriellet du finner her er det lurt å gå inn å gjøre deg kjent med EB-løypa før elevene skal i gang med elevbedrift.  EB-løypa er laget for elevene slik de kan jobbe mest mulig selvstendig med bedriften sin i forhold til hvor de er i prosessen.

Bli kjent øvelser

Kreative øvelser/idéutvikling

Kreative øvelser/Arena

Alle grunnskoleprogrammene til Ungt Entreprenørskap er utformet i samsvar med kompetansemålene i Kunnskapsløftet. Programmene er tverrfaglige. 

LK-06 Generell del

LK-06 Kompetansemål

Det er viktig at elevbedriftene blir registrert. Det vil gi dere flere fordeler. Elevene kan enten gå inn å registrere bedriften sin selv eller du kan gjøre det sammen med dem. 

Les mer om registrering av elevbedrift under steg 11 i EB-løypa
Før dere begynner registreringen av en Elevbedrift må læreren registrere seg.     

  1. Registrer deg eller logg inn til din side og velg "online registrering av bedrifter"    
  2. Fyll inn informasjon etter instruksjoner:
  3. Bedriftens navn, klassetrinn, forretningsidé, stiftelsesdato, navn på ansvarlig lærer, og antall gutter og jenter som deltar i bedriften.    
  4. Det er flere felter som er valgfrie felter, fyll inn etter eget ønske. (F.eks. navn på elever, navn på mentor, last opp logo, last opp vedtekter)    
  5. Klikk på "send meldingen til UE"  

Ungt Entreprenørskap mottar registreringen, og aktiverer bedriften. Når den er aktivert, vil den bli synlig på fylkesoversikten over bedrifter.  Bedriftsattesten lastes ned fra bedriftens side.