SikkSakk Europa, lærer- og veilederkurs Lenvik - Senja

Troms · 17.august 2015

Påmelding via webskjema (lenke) Påmeldingsfrist 13. august 2015.

Ungom i Lebesby kommune har fått øynene opp for hvilke muligheter som finnes i lokalsamfunnet gjennom programmet SikkSakk Europa.  Se filmen om SikkSakk Europa fra Lebesby kommune (lenke)

Programmene for 1.-7. trinn vektlegger å utvikle personlige egenskaper og holdninger gjennom kreativitet og utforskertrang. De styrker elevenes identitet og tilhørighet til eget lokalmiljø og bevisstgjør dem på at de kan være med å påvirke sine egne omgivelser.

Fire arbeidsøkter gjennomføres med en representant fra lokalt arbeids- eller næringsliv på minimum to av dem. Timene med veileder skal være en introduksjon til en bredere gjennomgang av stoffet som elevene tar sammen med lærer. Det er lagt opp til tilleggsaktiviteter som lærer kan gjennomføre med elevene mellom øktene.  

SikkSakk Europa gir elevene forståelse av:     

  • hvilken påvirkning eget forbruk har på natur og miljø    
  • fornybare og ikke fornybare ressurser    
  • hvordan eget lokalmiljø og land i Europa utnytter og er avhengige av sine ressurser    
  • hva som må til for å få gjennomslag i et marked 

Gjennomføringen er basert på elevaktivitet i form av, refleksjon, samarbeid, spill og problemløsing.

Det blir enkel servering.

Les mer om SikkSakk Europa på våre nettsider (lenke)