Sjef i eget liv

Troms · 26.oktober - 28.oktober 2015

Ungt Entreprenørskap Troms inviterer elever til kurs for å lære mer om personlig økonomi gjennom programmet «Sjef i eget liv» (lenke). Kurset fokuserer på at valg de gjør i dag har stor betydning for mulighetene deres senere i livet.

Kurset er tilpasset elever på vg1 og vg 2 og dekker kompetansemål i samfunnsfag:

            …"mål for opplæringa er at eleven skal kunne rekne ut inntekter, setje opp budsjett for eit hushald og vurdere korleis livssituasjon, sparing og låneopptak påverkar personleg økonomi."

Varighet: ca 2 timer

Kurssted:

Tromsø: 26. oktober (sted annonseres senere)

Finnsnes 27. oktober (sted annonseres senere)

Harstad 28. oktober (sted annonseres senere)

Påmeldingsfrist er 10. oktober