Vårt Lokalsamfunn, lærer- og veilederkurs Lenvik - Senja

Troms · 17.august 2015

Påmelding via webskjema (lenke) Påmeldingsfrist 13. august 2015

Programmene for 1.-7. trinn vektlegger å utvikle personlige egenskaper og holdninger gjennom kreativitet og utforskertrang. De styrker elevenes identitet og tilhørighet til eget lokalmiljø og bevisstgjør dem på at de kan være med å påvirke sine egne omgivelser.

Vårt Lokalsamfunn gir elevene:     

  • bevissthet om lokal identitet    
  • kunnskap om ressursgrunnlag og lokalsamfunn    
  • innsikt i næringsvirksomhet og yrkesgrupper    
  • innsikt i demokratiske prosesser    
  • enkel økonomisk forståelse

Vårt lokalsamfunn sammen med ekstern veileder fra lokalt arbeids- og næringsliv, som programmet i en eller flere arbeidsøkter à en time.

Det blir enkel servering.

Les mer om Vårt Lokalsamfunn på våre nettsider (lenke)