Vårt Lokalsamfunn, lærer- og veilederkurs Tromsø

Troms · 16.januar 2018

Påmelding via webskjema (lenke) Siste frist for påmelding er 11. januar 2018 kl. 15.00

Det serveres kaffe, te og frukt ved kursstart.

Programmene for 1.-7. trinn vektlegger å utvikle personlige egenskaper og holdninger gjennom kreativitet og utforskertrang. De styrker elevenes identitet og tilhørighet til eget lokalmiljø og bevisstgjør dem på at de kan være med å påvirke sine egne omgivelser.

Vårt Lokalsamfunn gir elevene:     

  • bevissthet om lokal identitet    
  • kunnskap om ressursgrunnlag og lokalsamfunn    
  • innsikt i næringsvirksomhet og yrkesgrupper    
  • innsikt i demokratiske prosesser    
  • enkel økonomisk forståelse

En til to arbeidsøkter gjennomføres med en representant fra lokalt arbeids- eller næringsliv. Timene med veileder skal være en introduksjon til en bredere gjennomgang av stoffet som elevene tar sammen med lærer. Det er lagt opp til tilleggsaktiviteter som lærer kan gjennomføre med elevene mellom øktene. 

Les mer om Vårt Lokalsamfunn på våre nettsider (lenke)

Vårt-lokalsamfunn-folder_medium