Hermes + Ungt Entrepenørskap Troms = sant

Troms · 26 okt 2017

Hermes + Ungt Entrepenørskap Troms = sant

Hermes er et tradisjonsrikt rederi i vekst, som stadig søker å drive moderne og kvalitetsrettet fiske. Målet vårt med avtalen vi nå inngår er å øke kunnskapen om sjømat, og vise mulighetene for ungdom i nord som ønsker å satse i sjømatnæringa.

– Kysten er grunnlaget for en stor verdiskaping i Nord-Norge og det finnes mange spennende jobber innenfor næringa, sier daglig leder i Hermes, Jan Roger Lerbukt, – Derfor ønsker vi å vise elevene i skolen hva næringa kan tilby. Vi trenger engasjert ungdom, nytenkende hoder og arbeidsomme hender, sier Jan Roger Lerbukt, – Dette har vi allerede sett i samarbeidet med Ungt Entreprenørskap på innovasjonscamper; unge som tenker kreativt og nyskapende, akkurat det et Nord-Norge i vekst trenger!

Tenker nytt
Elevene lærer å tenke nytt, får motivasjon for egen læring og lærer å se muligheter i eget lokalsamfunn. Pedagogikken er tverrfaglig og UEs programmer er kvalitetsverktøy for å nå mål i læreplanene - både i generell del og i fagplanene. Undervisningen er ikke i tillegg til, men i stedet for vanlig klasseromsundervisning.

– Man lærer mer av å gjøre, enn av å se og høre. Entreprenørskap bygger bro mellom teori og praksis. Gjennom entreprenørskap i skolen vil de unge oppleve mestring ut fra sitt faglige og sosiale ståsted, sier Anne Grete Johansen, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms. Entreprenørskap handler om evnen til å løse problemer og omsette ideer til virkelighet. Ved å legge til rette for trening av slike egenskaper sørger man for at elevene på sikt får kompetanse til å skape nye løsninger, utvikle nye produkter og tjenester, og finne nye måter å gjøre ting på i allerede eksisterende bedrifter.

– Utdanning skal forberede barn og unge til et arbeidsliv i stadig endring, noe som krever evne til nytenking og omstilling, sier Anne Grete Johansen, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms, – Gjennom Ungt Entreprenørskap sine programmer får elevene trening. Dette kommer samfunnet og Nord-Norge til gode. Hermes er et tradisjonsrikt og fremtidsrettet fiskebåtrederi og ikke redd for å tenke nytt – vi gleder oss til et større samarbeid, sier Johansen.