Hvordan er det å være lærer?

Troms · 26 nov 2015

Hvordan er det å være lærer?

Klar for "Lærer for en dag"!

Hvordan er det egentlig å være lærer? I dag skal videregående-elever få prøve seg som lærere for 4. klasse i grunnskolen. Målet er å tenne en gnist!

Hvordan fungerer et lokalsamfunn? Hvorfor betaler vi skatt? Dette er blant temaene elever fra Kvaløysletta videregående skole skal lose elevene fra Tromsdalen og Storelva skoler igjennom. De skal også få fjerdeklassingene til å samarbeide om hvordan et tomt lokale kan brukes, til glede for alle i lokalsamfunnet.

- Vi ønsker flere studenter til lærerutdanningen ved UiT. I dette prosjektet veileder våre lærerstudenter elever fra videregående skole gjennom en dag som lærer. Dette gir oss oppmerksomhet om læreryrket og håpet er at dette kan rekruttere flere til dette fantastiske yrket, sier Henning M. Sollid, studieleder for master i lærerutdanning 1-7 ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP), UiT Norges arktiske universitet.

- Av erfaring vet vi at dette er noe elevene i grunnskolen synes er gøy og de blir veldig engasjerte! Gjennom deltakelse i «Lærer for en dag» håper vi at elevene i videregående skole opplever noe av magien i læreryrket, og får lyst til å vurdere lærerutdanning og jobb som lærer etterpå, sier Lene K. Berglund i Utdanningsforbundet Troms og prosjektansvarlig for GNIST Troms.
– Entreprenørskapsopplæring er viktig for mangfold og variasjon i norsk utdanning. Her får man teori og praksis på en måte som er motiverende for elevene - og for de fremtidige lærerne.

Lærer for en dag!

I samarbeid med UiT Norges arktiske universitet ved ILP, og Ungt Entreprenørskap Troms (UE), arrangerer GNIST Troms rekrutteringstiltaket «Lærer for en dag» på Tromsdalen og Storelva skoler 26. november.Her vil studenter fra lærerutdanningen veilede elever fra Kvaløysletta videregående skole i gjennomføringen av undervisningsopplegget «Vårt Lokalsamfunn» fra Ungt Entreprenørskap.

Vårt lokalsamfunn er et pedagogisk undervisningsopplegg som dekker kompetansemål for flere fag i grunnskolen der elevene på 4. trinn lærer om lokalsamfunnet.
Les mer om Vårt lokalsamfunn på ue.no

Vaart-lokalsamfunn_program

- Vi håper dette rekrutteringstiltaket tenner en gnist hos elevene fra videregående, vi trenger flere lærere her nord! sier daglig leder Anne Grete Johansen i Ungt Entreprenørskap Troms. - Takk til Tromsdalen og Storelva skoler, GNIST Troms og Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet som viser oss stor tillit når videregående elever med studenter får kjøre Vårt lokalsamfunn ute i skolen.
Pressen er hjertelig velkommen på:
Storelva skole 26. november mellom kl. 08.30 og 13.30
Tromsdalen skole 26. november mellom kl. 08.30 og 13.30

PRESSEKONTAKT:
Kaja Baardsen, Ungt Entreprenørskap Troms, M: 911 999 31, e: kaja.baardsen@ue.no

https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-troms/DKTR02020515/26-11-2015#t=38m20s
https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-troms/DKTR02020515/26-11-2015#t=44m45s
http://www.itromso.no/nyheter/2015/11/27/Hvis-Kenneth-velger-dette-yrket-er-han-garantert-jobb-11857981.ece
http://www.nordlys.no/kvaloya/skolebarn/storelva/slik-gikk-det-da-elevene-fikk-prove-seg-som-larere-for-en-dag/s/5-34-318726
http://www.nordlys.no/larer-for-en-dag/g/5-34-319224
http://www.ue.no/Troms/Nyheter/Hvordan-er-det-aa-vaere-laerer