Kunnskap for fremtiden

Troms · 20 des 2016

Kunnskap for fremtiden

 Det er ikke nok at de som er i arbeidslivet i dag, skal tenke nytt, vi må ha med oss de unge inn i fremtiden. For noen ting kan vi forutse. Det nye arbeidslivet vil kreve ferdigheter som kreativitet, samarbeid, evne til å ta initiativ, risikohåndtering, kommunikasjon og sosiale ferdigheter.

For å øve på disse ferdighetene, bør barn og unge få mer praktisk læring og få være i kontakt med verden utenfor skolens vegger. Det bygger selvtillit når man oppdager at man kan være med å påvirke det som skjer i samfunnet. Vi må starte med de unge. Tidlig trening er en forutsetning for å mestre.

- Vi er så glad for at dette samarbeidet endelig er et faktum. Det er et privilegium å kunne samarbeide med Ungt Entreprenørskap som har gjort en fabelaktig jobb over flere år. Ungt Entreprenørskap har i tillegg en god oversikt over både grunnskole og videregående og lang erfaring med mange aktører, sier ordfører i Tromsø kommune Kristin Røymo, og fortsetter; - Elevene elsker å jobbe med elevbedrifter hvor lære ved å gjøre står sentralt. Vi beveger oss nå inn i en fremtid hvor innovasjon og gründerskap blir mer og mer viktig. Denne avtalen er første skritt i en retning med ikke bare opplæring i et lukka rom, men med næringslivet som arena.

Generasjonen som nå sitter på skolebenken, skal snart møte kjente og ukjente utfordringer. De blir ansvarlig for eldrebølgen som kommer. De må takle miljøutfordringer i ukjent skala. De skal konkurrere i globale markeder hvor endringer er den nye normalen.

- Lærebøkene gir dem verktøy og evne til refleksjon, men det er arbeidserfaringen som lærer dem hvordan å ta dem i bruk. Og det helst før lærebøkene blir gjenstander som pynter bokhyllen, sier Anne Grete Johansen daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms, og fortsetter; - Lærerne får nå tilgang til verktøy tilpasset nordnorske muligheter og elevene får virkelighetsnær, motiverende og ikke minst fremtidsretta læring, hvor det offentlige og næringslivet sammen må samarbeide om å styrke den neste generasjons ferdigheter i kreativitet og entreprenørskap.

Kontaktperson:

Anne Grete Johansen, daglig leder Ungt Entreprenørskap Troms, M: 909 80 991, E: anne.g.johansen@ue.no