Nordnorsk skolekonferanse 2018

Troms · 18 juni 2018

Nordnorsk skolekonferanse 2018

Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Som et ledd i dette ønsker vi å invitere lærere og skoleledere i Finnmark, Troms og Nordland til årets Nordnorske skolekonferanse 10.-11.september. Vi lover gode foredrag, nyttig nettverksbygging og massevis av inspirasjon!

Årets skolekonferanse byr på et rikt program, hvor temaene blant annet vil strekke seg fra store emner som bærekraftighet, sosialt entreprenørskap og utfordringer i havet, til elever og læreres egne erfaringer med Ungt Entreprenørskap sine programmer.

Det blir egne paralleller for skoleledere og lærere fra både ungdomstrinn og videregående skole, med godt faglig innhold – samt erfaringsutveksling for både nye og erfarne deltakere.

Påmeldingsfrist 31. august via webskjema (lenke)

Her kan du laste ned program:

Det forunderlige havet

"Hva skjuler seg egentlig under overflaten? Bli med marinbiolog Pia Ve Dahlen på oppdagelsesferd i tareskogen, og bli kjent med korallene, børstemarken og andre ting du ikke visste du trengte i livet ditt, samt hvilke utfordringer havet står ovenfor i dag"

Pia er en av initiativtakerne bak Passion for Ocean-festivalen, og har utdanningen sin fra Universitetet i Bergen. Hun har holdt på med naturfag- og forskningsformidling til alt fra barnehage- til masternivå i rundt ti år.

NNskolekonferanse

Fokus på bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling er en av hjørnesteinene i Ungt Entreprenørskap sine programmer og arbeidsmetoder, og er et viktig fokus i overordnet del i de nye læreplanene, i tillegg til å bli et eget tverrfaglig emne. Bærekraft blir derfor et naturlig overordnet tema for konferansen, hvor målet er å inspirere til nytenkning om hvilken plass temaet kan ha i nettopp ditt fag eller din skole.

Det vil i løpet av konferansen arrangeres en egne parallellseksjon om bærekraftighet og sosialt entreprenørskap, hvor vi blant annet presenterer programmet «Gjør noe med det!»

Bærekraftsmålene

Hør elevenes egne erfaringer!

Vårt formål er å inspirere unge til å tenke nytt og skape verdier. Hva er vel da bedre enn å høre fra elevene selv hvilke erfaringer og tanker de har etter å ha deltatt i Ungt Entreprenørskap sine programmer?

Vi får besøk av Trash Sensor UB (Beste UB, Nordland) fra Bodø Videregående skole og UB Tre og betong (Beste UB, Troms) fra Stangnes Videregående skole.

Trash sensor nett

UB tre og betong nett

Parallellseksjoner

Det arrangeres parallellseksjoner med ulikt fokus for blant annet lærere i ungdomsskole, videregående og skoleledere.

Parallell for helse-og oppvekstfag I nær fremtid vil vi ha økte behov og forventninger til helsesektoren med høye krav til innhold og kvalitet. Eldrebølgen vil skape store utfordringer og det vil være behov for flere innovative løsninger. Med Helse Nord på laget ønsker vi å utfordre elever på ulike oppgaver tilknyttet dette temaet. Med ønske om å etablere flere ungdomsbedrifter innenfor HO, ser vi på metoden innovasjonscamp som første steg av dette.
Parallell for yrkesfag Det er behov for flere dyktige fagarbeidere i Norge, og dette gjelder særlig i Nord-Norge. Vi er overbevist om at programmene og metodikken som vi tilbyr er et verdifult verktøy for å gjøre dagens yrkesfagelever bedre rustet til å ta steget ut i bedriftslivet.
"Gjør noe med det!" Parallell for ungdomsskole I prosjektet «Gjør noe med det!» skal elever på ungdomsskolen se utfordringer i samfunnet rundt seg - og bidra til å løse dem. De skal starte og drive elevbedrifter med et sosialt formål, og på den måten bidra til å gjøre verden til et litt bedre sted. Gode prosjekter svarer på ett eller flere av FNs bærekraftmål. Fokus er elevaktiv læring der elevenes pågangsmot, kreativitet og innsats er avgjørende for hva de får til. Vi presenterer flere eksempler, samt gode verktøy til hvordan du kan jobbe med bærekraftsmålene.
Parallell for skoleledere Med ny læreplan under oppseiling står norske utdanningsinstitusjoner ovenfor nye utfordringer, og vi mener Ungt Entreprenørskap kan bistå skolene i møtet med disse utfordringene. Vi er godt skodd for arbeid med bærekraftighet, tverrfaglighet, kreativitet og skaperglede - alle sentrale elementer i den kommende læreplanen.
Parallell for samarbeid med næringslivet Denne parallellen fokuserer på hvordan arbeid særlig med ungdomsbedrift og elevbedrift kan dra nytte av samarbeid med lokale aktører i næringslivet.

 

snn_sparebankstiftelsen_over_rgb_neg

     

 

 
Ungt Entreprenørskap Nord-Norge takker Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge for støtte til å samle lærere og skoleledere fra hele Nord-Norge.