Sjømatnæringa går sammen om entreprenørskap i utdanning!

Troms · 3 nov 2016

Sjømatnæringa går sammen om entreprenørskap i utdanning!

Fra venstre Silje Moen, Lerøy, Anne Grete Johansen, Ungt Entreprenørskap Troms, Irene Lange Nordahl, Salmar og Jan Hamrebø, Marine Harvest. Eidsfjord Sjøfarm ved Roger Simonsen og Arnøy Laks ved Håvard Høgstad var ikke til stede da bildet ble tatt.

Sjømatnæringa forventer solid vekst i årene framover og trenger derfor engasjert ungdom og flere flittige hender.

For sjømatnæringen er denne samarbeidsavtalen en veldig flott måte for næringen å bygge kunnskap og kompetanse om det fantastiske sjømateventyret vi så vidt har startet på.

Sjømat har et enormt potensial i nord og det er viktig at de unge har god kjennskap til og kunnskap om og erfaring med næringa. Slik kan de i større grad forstå hvilke høyteknologiske muligheter som finnes i eget nærmiljø og hvilke muligheter næringa gir, yrkesmessig. Med avtalen tar sjømatnæringa kollektivt ansvar og felles løft i samarbeid med Ungt Entreprenørskap og kommunene i Troms.

Slik kan de unge få riktig kunnskap, gjennom godt tilrettelagt pedagogisk materiale og på en praktisk og kreativ  måte. Det er viktig å nå de unge tidlig i utdanningsløpet, i bygd og by og vise de mange fagretninger innenfor fagutdanning og høyere utdanning. Satsingen skal styrke samarbeidet mellom skolene og sjømatnæringen, og gjøre hverdagen enklere for lærerne, slik at de lettere kan nå målene i læreplanen – Kunnskapsløftet. 

- Utdanning av fremtidens generasjoner er en av de viktigste innsatsfaktorene vi som selskap kan bidra med for å oppnå bærekraftig utvikling for vår region og næring. Gjennom samarbeidet med Ungt Entreprenørskap får vi muligheten til å dele kompetanse og erfaring om havbruksnæringen gjennom profesjonelle veiledere og godt utviklede og etablerte fag og programmer, sier Silje Moen, fagleder HR i Lerøy Aurora AS.

- Vi er ei høyteknologisk næring, og vi har behov for et bredt spekter av dyktige og engasjerte medarbeidere med både fagutdanning og høyere utdanning innen en rekke fagområder. Kunnskap er viktig for vår satsing på vekst og utvikling, og SalMar Nord AS ser samarbeidet med Ungt Entreprenørskap som en viktig del av dette arbeidet, sier samfunnskontakt i SalMar Nord AS, Irene Lange Nordahl.

_DSC7539

- Ungt Entreprenørskaps undervisningsmetoder «Å lære ved å gjøre» virker, både for de teoristerke og de med mer praktiske evner. Det har vi allerede sett gjennom elevbedrifter, prosjekter og gründercamper i hele Troms, forteller Anne Grete Johansen, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms og fortsetter, - Fellesnevner er veiledere og mentorer som bringer virkelighetsbasert kunnskap inn i skolen.

Elevene lærer å tenke nytt, får motivasjon for egen læring og lærer å se muligheter i eget lokalsamfunn. Pedagogikken er tverrfaglig og UEs programmer er kvalitetsverktøy for å nå mål i læreplanene - både i generell del og i fagplanene. Undervisningen er ikke i tillegg til, men i stedet for vanlig klasseromsundervisning. Målet er å øke kunnskapen om sjømatnæringa, og vise mulighetene for ungdom i nord som ønsker å satse i sjømatnæringa.

- Man lærer mer av å gjøre, enn av å se og høre. Entreprenørskap bygger bro mellom teori og praksis. Gjennom entreprenørskap i skolen vil de unge oppleve mestring ut fra sitt faglige og sosiale ståsted, forteller Johansen.

Samarbeidet, som nå videreføres i større utstrekning enn tidligere, vil gi elevene en realistisk læringsarena hvor de kan prøve ut teori i praksis og høste verdifull erfaring om hvilke jobbmuligheter som finnes i regionen og bidra til positiv samfunnsutvikling.