Sparebank 1 Nord-Norge kan vinne hederstung pris

Troms · 19 aug 2016

20 ansatte, fra hele Troms, i Sparebank 1 Nord-Norge har vært ute i ungdomsskolen i sitt eget fag; økonomi. Her ved deler av Tromsøkontoret, f.v. Jan-Tore Olsen, Katrine Merete Eilertsen, Einar Seiness, Mari Johnsen, Linda Tofteng Eliassen og banksjef for personmarkedet Lars Nymo Trulsen til høyre. Foto: Kaja Baardsen, UE Troms.

20 ansatte, fra hele Troms, i Sparebank 1 Nord-Norge har vært ute i ungdomsskolen i sitt eget fag; økonomi. Her ved deler av Tromsøkontoret, f.v. Jan-Tore Olsen, Katrine Merete Eilertsen, Einar Seiness, Mari Johnsen, Linda Tofteng Eliassen og banksjef for personmarkedet Lars Nymo Trulsen til høyre. Foto: Kaja Baardsen, UE Troms.

Hvert år deler Finans Norge og Ungt Entreprenørskap ut en nasjonal pris til den finansinstitusjonen som på fremragende vis har bidratt til å øke unges kunnskap om personlig økonomi. Forrige skoleår gjennomførte 82 prosent av alle elever på 9. trinn i Troms programmet Økonomi og karrierevalg i regi av Sparebank 1 Nord-Norge. Ingen andre fylker i landet har høyere gjennomføringsgrad.

Forebygger økonomiske problemer hos unge

– Konsekvensene kan være enorme når ungdom kommer økonomisk skjevt ut i tidlig alder. Statistikk viser at flere unge opplever betalingsproblemer og –anmerkninger. Dette kan gi negative følger for dem langt inn i voksenlivet. Vi hadde ikke hatt mulighet til å nå så mange elever uten SpareBank1 Nord-Norge som partner. I tillegg oppleves læringen virkelighetsnær og relevant for elevene når bankansatte er ute i klasserommene og kjører programmet, sier Anne Grete Johansen, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms. 

Programmet Økonomi og karrierevalg er utviklet av Ungt Entreprenørskap. Elever i ungdomsskolen får en skoledag helt utenom det vanlige når de får besøk fra den lokale banken. De får reflektere over egne utdannings- og karrierevalg ut i fra egne interesser, holdninger og verdier. De får trene på å sette opp budsjett over hva de  ha penger til, og hva de ønsker å bruke penger på basert på en gitt inntekt, og de får innsikt i hvilke økonomiske konsekvenser ulike valg kan få. 

Faglig troverdighet skaper engasjement

– Når en person fra den lokale finansinstitusjonen møter opp i klasserommet, oppstår en læring og et engasjement hos de unge som er uvurderlig. Faglig troverdighet og eksempler fra det virkelige liv er noe de unge trenger mer av i sin læring, sier Idar Kreutzer. På landsbasis deltok nær 27 000 elever i programmet Økonomi og karrierevalg forrige skoleår. 800 ansatte i finansnæringen har vært i skolen som lærere for en dag. 

Prisen deles ut under årets Finans Norges skolekonferanse for finansbedrifter i Oslo 23. august. Les mer om Økonomi og karrierevalg på våre nettsider (lenke).

Kontakt:

Anne Grete Johansen, daglig leder UE Troms, anne.g.johansen@ue.no, 909 80 991

Lars Nymo Trulsen, banksjef Personmarked Tromsø, lars.nymo.trulsen@snn.no, 482 50 870