Vil din ungdomsbedrift delta på International Student Company Festival i Riga 9-11 april?

Troms · 17 jan 2019

Vil din ungdomsbedrift delta på International Student Company Festival i Riga 9-11 april?

Norske ungdomsbedrifter kan delta på ulike messer i Europa (JA Marketplace) våren 2019. Dette er en flott mulighet til å vise frem bedriften deres i et internasjonalt marked, møte ungdomsbedrifter fra andre land, og ikke minst kjenne på det internasjonale nivået!

International Student Company Festival (ISCF) I Riga er en av de største Trade Fair for Ungdomsbedrifter i Europa. Du kan nå søke om å få delta på denne messen!

På denne messen møtes mer enn 80 Ungdomsbedrifter til utstilling på byens kjøpesenter. I løpet av festivalen holdes det også egne kurs og seminarer for lærere.

UE Troms står for påmelding og åpner nå for søknader fra våre ungdomsbedrifter. Søknadsfristen for å delta er 01.03.

Ungt Entreprenørskap fullfinansierer ikke ungdomsbedriftens deltakelse, og det er viktig at det kommer frem i søknaden deres hvem andre som kan finansiere og hvor stor andel dere søker fra oss. Fordelingen kan være mellom for eksempel ungdomsbedriften selv, skolen, andre sponsorer, etc.

Søknaden må inneholde følgende:

  • Kort beskrivelse av Ungdomsbedriften, og hvorfor dere ønsker å delta (motivasjonstekst)
  • Budsjett med følgende:
           - Reisekostnader
           - Deltakeravgifter
           - Andre utgifter under reise og opphold
  • Beskrivelse av finansiering (Hvor mye søker dere om fra UE Troms, hvor mye betaler UB selv, har dere andre sponsorer?)
  • Beskrivelse av hvordan deres produkt eller tjeneste kan vises frem på en internasjonal messe

Mer info og priser på messen finner dere her: http://iscflatvia.com/en/registration

Deltakeravgiften dekker 2 overnattinger, måltider og transport til og fra messeområdet.

 

UE Troms tar forbehold om at det er ledige plasser på de ulike arrangementene.

Søknad sendes til cato@ue.no. Merk søknaden med "SØKNAD RIGA, [UNGDOMSBEDRIFTENS NAVN]".

Ta kontakt med Cato Olsen Birkestrand for ytterligere informasjon og bistand til søknadsprosessen. Cato@ue.no / 981 31 588

Siste frist for søknad er 01.03. Vi behandler søknadene fortløpende!