Samarbeidspartnere

Ungt Entreprenørskap befinner seg i et dynamisk møtepunkt mellom offentlige og  private virksomheter og mellom utdanningssystemet og arbeids- og næringsliv. De unge blir gitt en realistisk læringsarena hvor de kan prøve ut teori i praksis, og dermed høste verdifull erfaring. Dette samspillet mellom de ulike samfunnsaktørene er det unike med Ungt Entreprenørskap.
 
I tillegg til å bidra i det økonomiske spleiselaget, involveres de ansatte i juryarbeid, i kursing av elever, som veiledere i gjennomføring av UEs programmer og som mentorer for Ungdoms- og Studentbedrifter.

  • UEs samarbeidspartnere får en unik mulighet til å komme i dialog med målgruppen elever/studenter.
  • Samarbeid med UE gir virksomheten mulighet til å vise unge hvilke spennende jobbmuligheter som ligger i bransjen generelt og i virksomheten spesielt.
  • UE skaper arenaer hvor de ansatte får dele sin spesielle kompetanse og erfaring med de unge, og dermed være gode rollemodeller.
  • Ved å samarbeide med UE bidrar virksomheten til å gi unge kunnskap for framtiden.
  • UEs samarbeidspartnere juryerer og deler ut priser på fylkesmessene - arenaer som er gode utstillingsvinduer for samarbeidet.
  • UE-aktiviteter er godt synlig i både lokale og riksdekkende medier. Som samarbeidspartner vil det synes at virksomheten bidrar til positiv samfunnsutvikling.