Årsmøte i Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2014

Trøndelag · 07.april 2014

Tid:     7. april 2014 kl. 09.00-10.00.

Sted:   UE og NHOs lokaler i Idungården, Olav Trygvassonsgate 24. 7.etg.

 

Sak 1  Åpning/konstituering

Registrering og godkjenning av stemmeberettigede.

Valg av møteleder, referent og to til å signere protokollen

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av saksliste

 

Sak 2  Styrets årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for 2014

Årsberetning og regnskap

Revisjonsberetning 
            

Sak 3  Styrets budsjett for 2014 til orientering

Budsjett        

Sak 4  Kontingenter

Det foreslås ingen endringer i kontingent for 2014

Sak 5  Valg 

Valgkomiteens innstilling 

Påmelding til daglig leder innen 1. april på e-post: ami@ue.no