Ekstraordinært årsmøte

Trøndelag · 13.september 2013

Det avholdes ekstraordinært årsmøte i Ungt Entreprenørskap Trøndelag 13. september kl 09.00-10.00 hos Tandem Reklame, Stjørdal.

Sak 1 Åpning/konstituering
Sak 2 Vedtektsendringer
Sak 3 Fastsettelse av medlemskontingent
Sak 4 Valg

Sakspapirer er utsendt til medlemmer og kan fås tilsendt ved å kontakte daglig leder.