Elevbedriftskurs for lærere Grong

Trøndelag · 11.september 2014

Elevbedrift er et pedagogisk program der elever erfarer hva det innebærer å starte, drive og avvikle sin egen bedrift sammen en gruppe av sine medelever. Programmet er fleksibelt, og kan lett tilpasses rammebetingelser ved den enkelte skole. Kreativitet, samarbeid og mestring er viktige komponenter i prosessen.

Kurset vil gi en generell innføring i programmet  Elevbedrift. Ønsker skolen din å prøve elevbedrift er dette kurset en fin mulighet for å komme i gang. Det er også åpent for dere som har vært igjennom programmet, men fortsatt føler dere litt usikre og trenger repetisjon og erfaringsdeling.
 

Er du lærer i et av valgfagene Produksjon av varer og tjenester, Sal og scene, Design og redesign eller Arbeidslivsfag vil dette kurset være spesielt nyttig og inspirerende.

Les mer om Elevbedrift her: http://www.ue.no/Laerere-og-forelesere/Grunnskole-8-10-trinn/Elevbedrift

Påmelding sendes til gisle.almlid-larsen@ue.no