EmiNa 2015

Trøndelag · 26.mars 2015

Entreprenørskapsmesse for grunnskolene i Indre og Midtre Namdal

Nytt av året er Moteshow for elevbedrifter som jobber med design og redesign av klær.
Det er også gratis lunsj til alle deltagere.

Påmelding https://ue2.wufoo.eu/forms/pamelding-til-emina-2015/

1100-1115         Offisiell åpning av EmiNa 2015

1115-1330         Juryering av standene

1200                  Gratis lunsj

1345                  Premieutdeling

1400                  Nedrigging

Kriterier Jury EMINA 2015

 

BESTE IDE:

 

Foreta en helhetsvurdering av produktet/-ene (vare og/eller tjeneste), og vurder spesielt følgende kriterier:

 • hvordan ideen oppstod  (behov i markedet)?
 • er ideen  nyskapende?
 • er det en egen idé?
 • markedspotensiale?
 • nytte av omgivelser og nettverk?

 

Denne prisen kan vurderes uavhengig av om den er uprøvd gjennom elevbedrift. SMART/Sikk Sakk Europa/Gründercamp kan vurderes.

 

Beste markedsføring

1.Markedsføring  (Logo, Brosjyre/flyer, digital markedsføring, reklame o.l.)

Juryen vil legge vekt på hvordan bedriften markedsfører seg mot kundene.

 • Generelt inntrykk av      markedsføring
 • Logoen skal ha en kobling      til bedriftens virksomhet.
 • Brosjyre/digital      markedsføring er en interessevekker
 • Markedsføringen formidler      et budskap og bidra til salg

Deltagerne i konkurransen presenterer markedsføringen på standen slik at juryen kan observere og ta den med seg.

 

 BESTE STAND/PRESENTASJON:

 Legg vekt på en helhetsvurdering av utstillingen, og vurder spesielt følgende kriterier:

-          utstillingens estetiske utforming

-          utstillingen som informasjonskilde

-          hvor relevant er utstillingen i forhold til bedriftens virksomhet

-          presentasjonsteknikk og produktkunnskap hos utstillerne

-          lagånd/samarbeid i gruppen (team spirit)

 

 Vårt Lokalsamfunn/SMART/Sikk Sakk Europa/Gründercamp kan vurderes.

 

 BESTE BEDRIFT TOTALT:

( 2 KLASSER BARNETRINN/UNGDOMSTRINN)

 

Foreta en samlet vurdering av bedriftene basert på en lik vekting mellom profil, produktvurdering, stand/utstilling, oppnådde resultater og framtreden på messa. Ved lik score skal bedriftene rangeres i forhold til score beste stand. Bedrifter på ungdomstrinnet må ha dokumentasjon på hvordan de har bygd opp og drevet elevbedriften.

 

Åpen Klasse

Åpen klasse er en pris til en bedrift/gruppe som ikke passer inn i de andre kategoriene. Prisen bør belønne kreativitet og nyskaping.

Produkter/tjeneste på idestadiet kan vurderes. Andre entreprenørskapsaktiviteter (f.eks. Vårt lokalsamfunn/SMART/Sikk Sakk Europa/Gründercamp) kan vurderes.

 

 

Beste Moteshow:

 • Moteshowet er gjennomført med musikk, mannekenger og egne moter.
 • Underholdningsverdi
 • Klærne er attraktive
 • Helheten på showet