Energi for fremtiden - Fylkesgründercamp Trøndelag 2013

Trøndelag · 14.november 2013

Ungt Entreprenørskap Trøndelag ønsker velkommen til Energi for fremtiden - Fylkesgründercamp ved Ole Vig VGS, Stjørdal, 14. november 2013. Nytt av i år er at Fylkesgründercampen gjennomføres på en dag.

Ungt Entreprenørskap sitt mål er å stimulere ungdom til å ta i bruk nye tankesett og handlingsmønstre. Energi og klima er et dagsaktuelt og relevant tema for ungdom. Gjennom samarbeidet med Enova muliggjør vi denne koblingen mellom fag og kreativitet. Samarbeidet med Enova skal bidra til å skape livskraftige lokalsamfunn og global, bærekraftig utvikling.

Frist for påmelding er 25. oktober, meld på grupper ved å trykke linken under.

Deltakeravgift kr 200,- pr deltaker, faktureres den enkelte skole.

TRANSPORT

Avreise fra Trondheim sentralbanestasjon 14. november klokken 08.40, bussene vil stå ved holdeplassen for ekstraavganger. Alle busser har en plaket merket med "Fylkesgründercamp" i frontruten. 

Retur fra Ole Vig videregående samme dag klokken 16.30. 

Datamaskin er viktig at dere har med dere. Hver gruppe må ha med én maskin hver.

En fylkesgründercamp er et arrangement der elever samles i en kort, men intensiv periode der man skal finne løsninger på en problemstilling ved hjelp av de kunnskapene man har lært på skolen. I tillegg kan man bruke alle de hjelpemidler man føler behov for underveis. Man deltar i konkurranser i ulike kategorier der resultatene vurderes av juryer fra næringsliv eller universitetsmiljøet.

Hvorfor fylkesgründercamp?

På en fylkesgründercamp stilles man overfor et problem som skal løses innen et bestemt tidspunkt. For å greie dette, må man kunne samarbeide, løse problemer og bruke i praksis det man har lært på skolen. Kanskje finner man også ut at det er en del man ikke kan? Man får trening i å løse problemer i samarbeid med andre, og møter utfordringer man kanskje møter senere på videre utdanning eller i arbeid. Dessuten er det gøy! Fylkesgründercamp gir elevene god trening i å løse oppgaver til eksamen etter prosjektmodellen.

Hvem er fylkesgründercamp for?

Fylkesgründercamp er for alle elever på både studieforberedende og studiespesialiserende studieretninger i den videregående skolen.

Hva blir utfordringen?

Det er hemmelig! Utfordringen vil være utformet slik at man må benytte flere fag i tillegg til at man må tenke på markeder og forretningsmessig potensialet. Problemstillingen vil dreie seg om å utvikle en vare, tjeneste eller ide som er knyttet opp til fornybar energi.

Hvilke konkurranser er det?

Årets konkurranser på fylkesgründercampen:

  • Beste Energi for fremtida
  • Beste presentasjon

Hvordan sette sammen lag?

Skolene kan melde på lag som har 3-5 deltakere. Det kan være lurt å ha et lag med ulike personligheter og faglig styrke. Noen kreative, noen systematikere, noen med markedskunnskap osv. Flere realfag bør være representert. Det er ikke plass til alt, men noe spredning kan være lurt.

Fra kl 09.30       - Registrering

Kl 10.00 - 10.15 - Kreativitetsøvelse

Kl 10.15 - 10.45 - Åpning, presentasjon av oppdraget

Kl 10.45 - 13.30 - Gruppene jobber med oppdraget

Kl 11.30 - 12.00 - Lunsj for elevene

Kl 12.00 - 13.00 - Veiledning

Kl 13.30             - Innlevering av løsningsforslag

Kl 13.30 - 14.00 - Gruppene gjør seg klar til presentasjoner

Kl 14.00 - 15.00 - Presentasjon for jury, 3 minutter per gruppe.

Kl 15.00 - 15.15 - Finalister plukkes ut til en superfinale

Kl 15:15 - 15:45 - Superfinale for samlet jury

Kl 15.45 - 16.00 - Jurymøte

Kl 16.00 - 16:15 - Vinnere presenteres av jury

Juryen vil legge vekt på følgende vurderingskriterier:

  • gode argumentasjonsrekker og robusthet i innholdet; 25 %
  • løsningen er fremtidsrettet, nytenkende og kreativ; 25 %
  • en god forretningsplan, med gjennomtenkte anslag på energigevinst; 25 %
  • en oversiktlig, engasjerende og kreativ presentasjon; 20 %
  • kildehenvisninger; 5 %

Her finner dere malen til "Forretningsplanen". Last ned dokumentet fra menyen til høyre.