Enova FylkesInnovasjonsCamp 2015

Trøndelag · 19.november 2015

Skjermbilde 2015-09-27 kl. 20.25.06

Ungt Entreprenørskap Trøndelag ønsker elever ved videregående skoler i Sør- og Nord-Trøndelag velkommen til Innovasjonscamp ved Verdal videregående skole 19 november 2015

Innovasjonscampen starter kl.10 og varer til 16.30. For dere som skal reise fra Trondheim så vil det være bussavgang ca kl 08:00 og med retur ca kl 18:00. Dette er omtrentlige tidspunkter inntil vi vet hvilke skoler som deltar.

HVA ER INNOVASJONSCAMP? En Innovasjonscamp er en aktivitet der elever samles i en kort, men intensiv periode der man skal finne løsninger på en problemstilling ved hjelp av de kunnskapene man har lært på skolen. I tillegg kan man bruke alle de hjelpemidlene man føler behov for underveis. Man deltar i konkurranser i ulike kategorier der resultatene vurderes av juryer fra næringsliv eller universitetsmiljø.

HVEM ER INNOVASJONSCAMP FOR? Innovasjonscamp er for alle elever på både studieforberedende og yrkesfaglige programområder i den videregående skole. Temaet vil dreie seg om energi og miljøspørsmål, og vil derfor berøre fag som naturfag, fysikk og kjemi i tillegg til økonomiske og markedsmessige faktorer.

Mer info og invitasjonen finner du her:

Vi snakkes på Innovasjonscampen :)

ENOVA: Gjennom samarbeidet med Ungt Entreprenørskap ønsker Enova å sette energi- og klimaspørsmål på dagsorden. Enova ønsker å motivere elever i videregående skole til å engasjere seg i klimautfordringene og å tenke nytt og kreativt rundt framtidig energibruk og energieffektivisering. Ungt Entreprenørskap sitt mål er å stimulere ungdom til å ta i bruk nye tankesett og handlingsmønstre. Energi og klima er et dagsaktuelt og relevant tema for ungdom. Gjennom samarbeidet med Enova muliggjør vi denne koblingen mellom fag og kreativitet. Samarbeidet med Enova skal bidra til å skape livskraftige lokalsamfunn og global, bærekraftig utvikling.

PÅMELDINGSFRISTEN ER 29.OKTOBER 2015

Du melder på ditt lag ved å følge linken under. Forberedelse for elever og lærere finner du HER

Vi tar forbehold om begrensninger i antall deltakere fra de enkelte skolene dersom vi overstiger maksimalt antall deltakere.