Fylkesgründercamp Trøndelag 2014

Trøndelag · 13.november 2014

Ungt Entreprenørskap Trøndelag ønsker velkommen til Fylkesgründercamp ved Tiller Vgs, Trondheim, 13. november 2014.

Hva er fylkesgründercamp?

En fylkesgründercamp er et program der elever samles i en kort, men intensiv periode der man skal finne løsninger på en problemstilling ved hjelp av de kunnskapene man har lært på skolen. I tillegg kan man bruke alle de hjelpemidlene man føler behov for underveis. Man deltar i konkurranser i ulike kategorier der resultatene vurderes av juryer fra næringsliv eller universitetsmiljø.

Hvorfor fylkesgründercamp

På en fylkesgründercamp stilles man overfor et problem som skal løses innen et bestemt tidspunkt. For å greie dette, må man kunne samarbeide, løse problemer og bruke i praksis det man har lært på skolen. Kanskje finner man også ut at det er en del man ikke kan? Man får trening i å løse problemer i samarbeid med andre, og møter utfordringer man kanskje møter senere på videre utdanning eller i arbeid. Dessuten er det gøy! Fylkesgründercamp gir elevene god trening i å løse oppgaver til eksamen etter prosjektmodellen.

Hvem er fylkesgründercamp for?

Fylkesgründercamp er for alle elever på både studieforberedende og yrkes-faglige programområder i den videregående skolen.

Hva blir utfordringen?

Det er hemmelig enda! Utfordringen vil være utformet slik at man må benytte flere fag i tillegg til at man må tenke på markeder og det forretningsmessig potensialet.

Problemstillingen vil dreie seg om å uvikle en vare, tjeneste eller ide som er knyttet opp til energi og miljøspørsmål.

Hvordan sette sammen lag?

Skolene kan melde på lag som har 3-5 deltakere. Her kan man sette sammen et lag med ulike personligheter og faglig styrke. Noen kreative, noen systematikere, noen med markedskunnskap osv. Flere realfag bør være representert. Det er ikke plass til alt, men noe spredning kan være lurt.

Påmelding og forberedelser

Påmeldingsfristen er 24 oktober, og du melder på laget ditt på via denne Woofu-linken. Vi tar forbehold om begrensninger i antall deltakere fra enkelte skoler dersom antall deltakere overstiger 160 elever.

Forberedelser for elever og lærere finner du via denne linken

For de skolene som ønsker det, kan man også gjennomføre intern gründercamp og sende deltakere til fylkesgründercamp etter en kvalifisering. Ta gjerne kontakt med UE dersom dere ønsker bistand til dette.

ENOVA

Gjennom samarbeidet med Ungt Entreprenørskap ønsker Enova å sette energi- og klimaspørsmål på dagsorden. Enova ønsker å motivere elever i videregående skole til å engasjere seg i klimautfordringene og å tenke nytt og kreativt rundt framtidig energibruk og energieffektivisering. Målgruppen er elever på videregående generelt og elever innenfor realfaglig studieretning spesielt med tanke på rekruttering til høyere utdanning.

Ungt Entreprenørskap sitt mål er å stimulere ungdom til å ta i bruk nye tankesett og handlingsmønstre. Energi og klima er et dagsaktuelt og relevant tema for ungdom. Gjennom samarbeidet med Enova muliggjør vi denne koblingen mellom fag og kreativitet. Samarbeidet med Enova skal bidra til å skape livskraftige lokalsamfunn og global, bærekraftig utvikling.

 

"Ungt Entreprenørskap inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier"

 

Vi snakkes på fylkesgründercampen

Hilsen alle oss i Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Fylkesgründercamp