Fylkesmessa for Nord-Trøndelag 2013

Trøndelag · 14.mars 2013

Velkommen til årets fylkesmesse for elev- og ungdomsbedrift på Magneten. Vi inviterer igjen til den årlige Fylkesmessa for elev- og ungdomsbedrifter. Det vil bli vurdering og kåring i mange ulike konkurranser, og en gylden mulighet for utstilling og salg. Vi håper at så mange skoler som mulig ønsker å være representert med noen av sine bedrifter, og gir elevene mulighet til en flott opplevelse.

 
Vis større kart

Åpningstid & Program

 

11.00                         Offisiell åpning av Fylkesmessa 2013

                                   Premieutdeling for ungdomsbedrifter

                                   Logo–Markedsføring-Nettsted –Reklamefilm-Forretningsplan

                                   Underholdning

 

11.00-15.30              Utstilling og Salg

 

12.00-13.40              Presentasjon av Beste Ungdomsbedrift

 

14.00                         Premieutdeling;

                                   Elevbedrifter

                                   Logo-Brosjyre-Utstilling-Innovasjon-Beste elevbedrift

 

18.00                         Premieutdeling;

Ungdomsbedrifter

Energidesignprisen-Enterprise Without Borders-Innovasjon-Utstilling-Selger-Beste yrkesfaglige bedrift-Sosiale Entreprenører-Gastronomiprisen-regnskap-verdiskapingspotensialet-
HR-bedrift-Beste Ungdomsbedrift

Ungdomsbedriftene konkurrerer i totalt 17 ulike kategorier.

For hver konkurranse er det utformet vurderingskriterier. Vurderingskriteriene ligger til grunn for juryens bedømming av kandidatene. Vi anbefaler at dere setter dere inn i kriteriene som gjelder for de konkurransene dere er påmeldt. Dere finner kriteriene for de ulike konkurransene ved å klikke på linkene under.

1. Beste markedsføring

2. Prisen for Beste kundeopplevelse på nett

3. Prisen for Beste forretningsplan

4. Beste reklamefilm

5. Best logo

6. EWB-prisen

7. Energidesignprisen

8. Beste innovative produkt

9. Gastronomiprisen

10. Beste yrkesfaglig bedrift

11. Beste sosiale entreprenør

12. Beste utstilling

13. Prisen for beste selger

14. Prisen for største verdiskapningspotensial

15. Prisen for beste HR—bedrift

16. Prisen for beste regnskap

17. Beste ungdomsbedrift

Elevbedriftene konkurrerer i følgende kategorier, Beste logo, Brosjyre,  Utstilling, Innovasjon og Beste elevbedrift.

For hver konkurranse er det utformet vurderingskriterier.  Vurderingskriteriene ligger til grunn for juryens bedømming av kandidatene. Vi  anbefaler at dere setter dere inn i kriteriene som gjelder for de konkurransene  dere er påmeldt. Dere finner kriteriene for de ulike konkurransene ved å klikke  på linkene under.

 Konkurransekriterier

 1. Logo
Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av logo og vil spesielt vurdere i hvilken grad:

 • Logoen skal fungere både i sort/hvit og (eventuelt) i farger. (25p)
 • Logoen skal ha en kobling til bedriftens virksomhet. (25p)
 • Logoen egner seg til forstørring og forminsking (25p)
 • Generelt inntrykk av logo (25p)

Deltagerne i konkurransen legger ved logoen i ferdig format på standen slik at juryen kan ta den med seg. Minimum 5 eks.

 2. Brosjyre
Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av brosjyren, og vil spesielt vurdere i hvilken grad:

 • brosjyre      er en interessevekker (25p)
 • brosjyren      formidler et budskap og bidra til salg (25p)
 • brosjyren      gir informasjon om bedriften og produktene (25p)
 • generelt      inntrykk av brosjyren (25p)

Deltagerne i konkurransen legger ved brosjyren i ferdig format på standen slik at juryen kan ta den med seg. Minimum 5 eks.

 

3. Utstilling
Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av utstillingen og vil spesielt vurdere ut fra følgende kriterier:

 • Utstillingens estetisk utforming (20p)
 • Utstillingen som informasjonskilde (20p)
 • Utstillingen i forhold til bedriftens virksomhet (20p)
 • Salg - og presentasjonsteknikk og produktkunnskap hos utstillerne (20)
 • Lagånd (Team spirit) (20p)

 

Mål på stands:

 • 1,9      meter høy (alle vegger)
 • 1,95      meter bred (bakvegg)
 • 0,9      meter dyp (sidevegg)

Utforming av utstillingen må være innenfor disse målene.

 

4. Innovativ produkt/tjeneste

I denne konkurransen blir det innovative belønnet. Det kan være produktet/tjenesten i seg selv eller hvordan produktet/tjenesten fremstår.

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering, og vil vurdere ut fra følgende kriterier:

 • Hvordan oppsto ideen? (10p)
 • Er det behov for produktet/tjenesten i      markedet? (20p)
 • Er varen/tjenesten innovativ      (nyskapende)? (30p)
 • Er det en egen ide (selvstendighetsgrad)?      (20p)
 • Er det i positiv betydning gjort nytte      av omgivelser og nettverk? (20p)

 

5. Beste elevbedrift

Konkurransen er firedelt:
A. Produkt (50 poeng)
B. Intervju på stand (50 poeng)
C. Samarbeid/fordeling av oppgaver (50 poeng)
D. Helhetsinntrykk (50 poeng)

A. Produkt

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av produktet.

Hvordan oppsto ideen? (10p)

Er det behov for produktet/tjenesten i markedet? (10p)

Er varen/tjenesten innovativ (nyskapende)? (20p)

Er det en egen ide? (10p)

 

B. Intervju på stand (50 poeng)

Juryen vil legge vekt på

Samarbeid i gruppen (10p)

God informasjon om bedriften og produkt /tjeneste. (10p)

Forståelse om hvordan en bedrift fungerer (10p)

Markedsføring og slag (10p)

Entusiasme og tro på produktet/tjenesten (10p)

C. Samarbeid/fordeling av oppgaver (50 poeng)
Juryen vil legge vekt på:

At alle i bedriften har deltatt (20p)

At alle får komme til orde og fortelle om sine oppgaver (10p)

At elevene gir uttrykk for forståelse av hva godt samarbeid er (20p)

 

D. Helhetsinntrykk (50 poeng)
Juryen vil legge vekt på:

At utstillingen har en estetisk utforming (10p)

At produktet/tjenesten er godt synlig i fokus (10p)

At logoen har en kobling til produktet/tjenesten (10p)

At brosjyren vekker interesse og fremmer salg (10p)

At de ansatte er imøtekommende og serviceinnstilt (10p)

Opprigging av utstillinger foregår i tidsrommet fra kl 08.00 til kl 10.00  torsdag 7. mars. Utstillerne kan selv velge hvordan de vil disponere tiden de  har til rigging.

Teknisk info stands

Alle stands har tilgang til strøm:

 • 500 W strøm til hver stand med en dobbel stikkontakt

Innvendige mål på stands:

1,90 meter høy (alle vegger)

1,96 meter bred (bakvegg)

1,00 meter dyp (sidevegg) + 0.96 meter i utvidelse forover (uten sidevegg,  men med drager.

Utforming av utstillingen må være innenfor målene som er oppgitt. Det er ikke  mulig å flytte vegger. Alle utstillinger har en bakvegg og to sidevegger.  Veggene er trefarget. På bilde nedenfor kan dere se et eksempel på hvordan en stand kan se ut.  
 

Alt bedriften skal benytte på utstillingen må tas med. Det gjelder møbler,  tape, rekvisitter, lys og lignende. Utstyr som dere har med, skal dere også ta  med hjem igjen.

Det er ikke mulig å lage hull i veggene, så alt må festes med tape eller  stifter.

Rydding

Det er viktig at dere hele tiden tar ansvar for at utstillingområdet er rent  og ryddig, ikke minst rundt egen stand. Alle bedrifter får utdelt søppelsekker som kan settes igjen i standen når dere drar.