Fylkesmessa for Sør-Trøndelag 2013

Trøndelag · 07.mars 2013

Velkommen til årets fylkesmesse for elev- og ungdomsbedrift på Malvik Senter. Vi inviterer igjen til den årlige Fylkesmessa for elev- og ungdomsbedrifter. Det vil bli vurdering og kåring i mange ulike konkurranser, og en gylden mulighet for utstilling og salg. Vi håper at så mange skoler som mulig ønsker å være representert med noen av sine bedrifter, og gir elevene mulighet til en flott opplevelse.


Vis større kart  
Malvik Senter

Endringer vil kunne forekomme

Torsdag 7. mars

Elevbedrifter (grunnskole)

Kl 08.00 – 10.00 Rigging på stand

Kl 10.00             Offisiell åpning av FM og underholdning

Kl 10.30 – 14.00 Elevbedriftene har utstilling og salg. Juryen går rundt.

Kl 14.00              Premieutdeling og avslutning

Ungdomsbedrifter (VGS)

Kl 08.00 – 10.00 Rigging på stand

Kl 10.00             Offisiell åpning av FM, underholdning og prisutdeling i

 • Beste logo
 • Markedsføring
 • Nettsted
 • Reklamefilm
 • Forretningsplan
 • Energidesignprisen

Kl 10.30 – 16.00 Ungdomsbedriftene har utstilling og salg. Juryen går  rundt.

kl 11.00             Presentasjon av Beste Ungdomsbedrift for jury  

Kl 16.00             Prisutdeling

 • Beste innovative produkt
 • Gastronomiprisen
 • Beste yrkesfaglige bedrift
 • Beste sosiale entreprenør
 • Beste utstilling
 • Beste selger
 • Største verdiskapingspotensial
 • Beste HR-bedrift
 • Beste regnskap
 • Beste Ungdomsbedrift 2013

Vel møtt!

Ungdomsbedriftene konkurrerer i totalt 17 ulike kategorier.

For hver konkurranse er det utformet vurderingskriterier. Vurderingskriteriene ligger til grunn for juryens bedømming av kandidatene. Vi anbefaler at dere setter dere inn i kriteriene som gjelder for de konkurransene dere er påmeldt. Dere finner kriteriene for de ulike konkurransene ved å klikke på linkene under.

1. Beste markedsføring

2. Prisen for Beste kundeopplevelse på nett

3. Prisen for Beste forretningsplan

4. Beste reklamefilm

5. Best logo

6. EWB-prisen

7. Energidesignprisen

8. Beste innovative produkt

9. Gastronomiprisen

10. Beste yrkesfaglig bedrift

11. Beste sosiale entreprenør

12. Beste utstilling

13. Prisen for beste selger

14. Prisen for største verdiskapningspotensial

15. Prisen for beste HR—bedrift

16. Prisen for beste regnskap

17. Beste ungdomsbedrift

Elevbedriftene konkurrerer i følgende kategorier, Beste logo, Brosjyre,  Utstilling, Innovasjon og Beste elevbedrift.

For hver konkurranse er det utformet vurderingskriterier.  Vurderingskriteriene ligger til grunn for juryens bedømming av kandidatene. Vi  anbefaler at dere setter dere inn i kriteriene som gjelder for de konkurransene  dere er påmeldt. Dere finner kriteriene for de ulike konkurransene ved å klikke  på linkene under.

 Konkurransekriterier

 1. Logo

 • Logoen skal fungere både i sort/hvit og (eventuelt) i farger. (25p)
 • Logoen skal ha en kobling til bedriftens virksomhet. (25p)
 • Logoen egner seg til forstørring og forminsking (25p)
 • Generelt inntrykk av logo (25p)

Deltagerne i konkurransen legger ved logoen i ferdig format på standen slik at juryen kan ta den med seg. Minimum 5 eks.

 2. Brosjyre

 • brosjyre      er en interessevekker (25p)
 • brosjyren      formidler et budskap og bidra til salg (25p)
 • brosjyren      gir informasjon om bedriften og produktene (25p)
 • generelt      inntrykk av brosjyren (25p)

Deltagerne i konkurransen legger ved brosjyren i ferdig format på standen slik at juryen kan ta den med seg. Minimum 5 eks.

 3. Utstilling

 • Utstillingens estetisk utforming (20p)
 • Utstillingen som informasjonskilde (20p)
 • Utstillingen i forhold til bedriftens virksomhet (20p)
 • Salg - og presentasjonsteknikk og produktkunnskap hos utstillerne (20)
 • Lagånd (Team spirit) (20p)

 Mål på stands:

 • 1,9      meter høy (alle vegger)
 • 1,95      meter bred (bakvegg)
 • 0,9      meter dyp (sidevegg)

Utforming av utstillingen må være innenfor disse målene.

 4. Innovativ produkt/tjeneste

I denne konkurransen blir det innovative belønnet. Det kan være produktet/tjenesten i seg selv eller hvordan produktet/tjenesten fremstår.

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering, og vil vurdere ut fra følgende kriterier:

 • Hvordan oppsto ideen? (10p)
 • Er det behov for produktet/tjenesten i      markedet? (20p)
 • Er varen/tjenesten innovativ      (nyskapende)? (30p)
 • Er det en egen ide (selvstendighetsgrad)?      (20p)
 • Er det i positiv betydning gjort nytte      av omgivelser og nettverk? (20p)

 5. Beste elevbedrift

Konkurransen er firedelt:
A. Produkt (50 poeng)
B. Intervju på stand (50 poeng)
C. Samarbeid/fordeling av oppgaver (50 poeng)
C. Samarbeid/fordeling av oppgaver (50 poeng)
D. Helhetsinntrykk (50 poeng)

Juryen vil legge vekt på:

At utstillingen har en estetisk utforming (10p)

At produktet/tjenesten er godt synlig i fokus (10p)

At logoen har en kobling til produktet/tjenesten (10p)

At brosjyren vekker interesse og fremmer salg (10p)

At de ansatte er imøtekommende og serviceinnstilt (10p)

Opprigging av utstillinger foregår i tidsrommet fra kl 08.00 til kl 10.00 torsdag 7. mars. Utstillerne kan selv velge hvordan de vil disponere tiden de har til rigging.

Teknisk info stands

Alle stands har tilgang til strøm:

 • 500 W strøm til hver stand med en dobbel stikkontakt

 Innvendige mål på stands:

1,95 meter høy (alle vegger)

1,96 meter bred (bakvegg)

1,00 meter dyp (sidevegg) + 0.96 meter i utvidelse forover (uten sidevegg, men med drager.

Utforming av utstillingen må være innenfor målene som er oppgitt. Det er ikke mulig å flytte vegger. Alle utstillinger har en bakvegg og to sidevegger. Veggene er trefarget. På bilde nedenfor kan dere se et eksempel på hvordan en stand kan se ut. 

DS2_0494

Alt bedriften skal benytte på utstillingen må tas med. Det gjelder møbler, tape, rekvisitter, lys og lignende. Utstyr som dere har med, skal dere også ta med hjem igjen. 

Det er ikke mulig å lage hull i veggene, så alt må festes med tape eller stifter.

Rydding

Det er viktig at dere hele tiden tar ansvar for at utstillingområdet er rent og ryddig, ikke minst rundt egen stand. Følg henvisninger som gis av UEs personale i utstillingslokalet.