Fylkesmessa for elevbedrifter i Sør - Trøndelag 2014

Trøndelag · 06.mars 2014

Da ønsker vi gamle og nye elevbedrifter hjertelig velkommen til årets fylkesmesse for elevbedrifter. Nytt av året er at det er en egen messe for grunnskolene i Sør-Trøndelag. Vi har også gjort noen endringer i forhold til vurderingskategorier og kriterier.

 
Vis større kart

Konkurransekriterier

Elevbedriftene konkurrerer i følgende kategorier, Beste markedføring,  Utstilling, Innovasjon og Beste elevbedrift. (Alle kriteriene kan lastes ned i menyen til høyre)

For hver konkurranse er det utformet vurderingskriterier.  Vurderingskriteriene ligger til grunn for juryens bedømming av kandidatene. Vi  anbefaler at dere setter dere inn i kriteriene som gjelder for de konkurransene  dere er påmeldt.

Konkurransekriterier

1.Markedsføring ( 100p)
(Logo, Brosjyre/flyer, digital markedsføring, reklame o.l.)
Juryen vil legge vekt på hvordan bedriften markedsfører seg mot kundene.
• Generelt inntrykk av markedsføring (25p)
• Logoen skal ha en kobling til bedriftens virksomhet. (25p)
• Brosjyre/digital markedsføring er en interessevekker (25p)
• Markedsføringen formidler et budskap og bidra til salg (25p)
Deltagerne i konkurransen presenterer markedsføringen på standen slik at juryen kan observere og ta den med seg.

2. Utstilling ( 100p)
Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av utstillingen og vil spesielt vurdere ut fra følgende kriterier:
• Utstillingens estetisk utforming (20p)
• Utstillingen som informasjonskilde (20p)
• Utstillingen i forhold til bedriftens virksomhet (20p)
• Salg - og presentasjonsteknikk og produktkunnskap hos utstillerne (20)
• Lagånd (Team spirit) (20p)

3. Innovativ produkt/tjeneste ( 100p)
I denne konkurransen blir det innovative belønnet. Det kan være produktet/tjenesten i seg selv eller hvordan produktet/tjenesten fremstår.
Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering, og vil vurdere ut fra følgende kriterier:
• Hvordan oppsto ideen? (Egen idè?) (30p)
• Er det behov for produktet/tjenesten i markedet? (30p)
• Er varen/tjenesten innovativ (nyskapende)? (40p)

4. Beste elevbedrift
Dommerne avgjør denne konkurransen på grunnlag av en helhetsvurdering og antall poeng i de tre overnevnte kategoriene
• Ungdomsskole
• Barneskole

Endringer vil kunne forekomme

Torsdag 6. mars

Elevbedrifter (grunnskole)

Kl 09.00 – 10.00    Rigging på stand

Kl 10.00 - 10.15    Offisiell åpning av FM og underholdning

Kl 10.30 – 14.00    Elevbedriftene har utstilling og salg. Juryen går rundt.
Kl  10.30 - 14.00   Lunsj serveres ved Egon pizza restaurant. (elevene spiser når det måtte passe ) 

Kl 14.00 -  14.30   Premieutdeling, avslutning og opprydding. 

Opprigging av utstillinger foregår i tidsrommet fra kl 09.00 til kl 10.00 torsdag 6. mars. Utstillerne kan selv velge hvordan de vil disponere tiden de har til rigging. 

Teknisk info stands

De som trenger strøm på stand melder i fra om dette ved påmelding. 

 Innvendige mål på stands:

1,95 meter høy (alle vegger)

1,96 meter bred (bakvegg)

1,00 meter dyp (sidevegg) + 0.96 meter i utvidelse forover (uten sidevegg, men med drager).

Utforming av utstillingen må være innenfor målene som er oppgitt. Det er ikke mulig å flytte vegger. Alle utstillinger har en bakvegg og to sidevegger. Veggene er trefarget. På bilde nedenfor kan dere se et eksempel på hvordan en stand kan se ut. 

Alt bedriften skal benytte på utstillingen må tas med. Det gjelder møbler, tape, rekvisitter, lys og lignende. Utstyr som dere har med, skal dere også ta med hjem igjen. Det er ikke anledning til å tenne levende lys eller lage mat. (For eksempel vaffelsteking)  

Det er ikke mulig å lage hull i veggene, så alt må festes med tape eller stifter.

Rydding

Det er viktig at dere hele tiden tar ansvar for at utstillingområdet er rent og ryddig, ikke minst rundt egen stand. Følg henvisninger som gis av UEs personale i utstillingslokalet.

Påmeldingen er nå stengt.