Fylkesmesse for Ungdomsbedrifter i Trøndelag 2015

Trøndelag · 05.mars 2015

Skjermbilde 2015-01-05 kl. 21.34.37

Ungt Entreprenørskap Trøndelag har gleden av å invitere til Fylkesmesse for Ungdomsbedrifter 2015 på Magneten kjøpesenter, Levanger, den 5.mars 2015. Vi håper at mange Ungdomsbedrifter vil delta og konkurrere!

Også i år vil Fylkesmessen bli felles for Sør-og Nord-Trøndelag, og det forventes deltakelse av tilsammen 60-80 Ungdomsbedrifter fra begge fylker. Det vil bli separate, fylkesvise konkurranser i Beste Ungdomsbedrift (kåring av Beste UB Sør-Trøndelag og Beste UB Nord-Trøndelag). Resten av konkurransene er felles for Nord-og Sør-Trøndelag.

Endelig program kommer i løpet av januar 2015.

Husk påmelding i god tid! Enkelte konkurranser krever innsending av dokumentene på forhånd, dette står spesifisert under hver enkelt kategori. NY FRIST FOR PÅMELDING ER FREDAG 6.FEBRUAR 2015 klokka 09!

For Ungdomsbedrifter med lang reisetid, dvs. over to timer fra skolen, kan vi vurdere å dekke kostnader til overnatting, slik at man kan reise til Levanger dagen før Fylkesmessen. Merk at dette gjelder for inntil 5 elever + lærer, deltakere utover dette må dekke overnatting selv. Skoler med lang reiseveg vil prioriteres. Man kan i såfall sende en skriftlig søknad til psf@ue.no.

Vi oppfordrer til at dere leser nøye gjennom vilkår for påmelding og konkurransekriterier!

Vi håper å se deg på Magneten!

PS: Presentasjoner som skal bruker i kategorien Beste Ungdomsbedrift må leveres i løpet av torsdag 26.februar 2015. Dette sendes på mail til kare.presthus@ue.no

For påmelding trykk  HER

Endelig program

Torsdag 5. mars

08.00 - 10.15: Rigging av stand og utstillinger

(Det er dessverre ikke mulighet å rigge kvelden før)

10.30 - 11.00: Offisiell åpning av Fylkesmessa 2015

Premieutdeling for:

 • Beste markedsføring
 • Beste kundeopplevelse på nett
 • Beste forretningsplan
 • Beste reklamefilm
 • Beste logo
 • EwB prisen

11.00 - 17.45: Utstilling og Salg på standen

11.00 - 16.00: Presentasjon av Beste Ungdomsbedrift for jury

14.30: Minikonsert med Cir.Cuz

18.00: Premieutdeling for Ungdomsbedrifter:

 • Innovasjonprisen
 • Gastronomiprisen
 • Beste yrkesfaglige bedrift
 • Beste sosiale entreprenørs 
 • Beste utstilling
 • Beste selger
 • Verdiskapingspotensialet
 • Beste HR-bedrift
 • Regnskapsprisen
 • Beste ungdomsbedrift Nord-Trøndelag
 • Beste ungdomsbedrift Sør-Trøndelag

Nedrigging og rydding av stand vil foregå når premieutdelingen er ferdig.

Ungdomsbedriftene konkurrerer i totalt 17 ulike kategorier.

For hver konkurranse er det utformet vurderingskriterier. Vurderingskriteriene ligger til grunn for juryens bedømming av kandidatene. Vi anbefaler at dere setter dere inn i kriteriene som gjelder for de konkurransene dere er påmeldt. Dere finner kriteriene for de ulike konkurransene i dokumentet under:

Nominasjonskonkurranser:

Konkurranser med deltakelse/utstilling på Fylkesmessen

Det blir tatt forbehold om minst 5 påmeldte i konkurransene for at konkurransen gjennomføres og juryeres. 
 Vi anbefaler alle å lese NØYE gjennom kriteriene og meld dere på i ønskede konkurranser. Legg merke til at mange av konkurransene krever at det sendes inn bidrag i forkant. Det er ikke krav om fysisk deltagelse/stand hvis man kun er påmeldt i konkurranse 1-6.

Opprigging av utstillinger foregår i tidsrommet fra kl 08.00 til kl 10.15  torsdag 5.mars. Utstillerne kan selv velge hvordan de vil disponere tiden de har til rigging.

Det er ikke muligheter for rigging kvelden før.

Teknisk info stands

Alle stands har tilgang til strøm:

 • 500 W strøm til hver stand med en dobbel stikkontakt

Innvendige mål på stands:

2,00 meter høy (alle vegger)

2,04 meter bred (bakvegg)

0,97 meter dyp (sidevegg)

Mindre avvik kan forekomme.

Utforming av utstillingen må være innenfor målene som er oppgitt. Det er ikke  mulig å flytte vegger. Alle utstillinger har en bakvegg og to sidevegger.  Veggene er trefarget.   

Alt bedriften skal benytte på utstillingen må tas med. Det gjelder møbler,  tape, rekvisitter, lys og lignende. Utstyr som dere har med, skal dere også ta  med hjem igjen.

Det er ikke mulig å lage hull i veggene, så alt må festes med tape eller  stifter.

Rydding

Det er viktig at dere hele tiden tar ansvar for at utstillingområdet er rent  og ryddig, ikke minst rundt egen stand. Alle bedrifter får utdelt søppelsekker som kan settes igjen i standen når dere drar.

Mrk.: mindre avvik på målene kan forekomme

For Ungdomsbedrifter med lang reise tid, dvs. over to timer fra skolen, kan vi vurdere å dekke kostnader til overnatting, slik at man kan reise til Levanger dagen før Fylkesmessen. Merk at dette gjelder for inntil 5 elever + lærer, deltakere utover dette må dekke overnatting selv. Skoler med lang reiseveg vil prioriteres. Man kan i såfall sende en skriftlig søknad til psf@ue.no.