Gründercampfinale for grunnskolen i Trondheimsregionen

Trøndelag · 20.mars 2013

Ungt entreprenørskap Trøndelag ønsker velkommen til Gründercampfinale for grunnskolen på Sverresborg skole.

 
Vis større kart
GC-grunnskole-sverresborg-2012
 • Kl.09.30 - 10.30: Klargjøring av stand. Elevene kan starte med klargjøring av stand kl.09.30. Elever og lærere avgjør selv hvor lang tid de trenger for å rigge sin stand og når de må være på Sverresborg for å rekke dette innen tidsfristen.
 • Kl.10.30 – 11.00:  Arbeid på stand avsluttes og elevene forbereder seg på å møte juryen.
 • Kl.11.00 – 11.15: Åpning av Gründercampen
 • Kl.11.15 – 13.00: Elevene står på stand og juryen går rundt og intervjuer alle lagene. Det er viktig at alle elevene er på sin stand når juryen kommer. Ellers kan elevene avtale seg imellom om å ta "friminutt".Fra kl.11.15 serveres det en  baguette + juice til alle elever og lærere.
 • Kl.13.00 – 13.30: Rydding av stand
 • Kl.13.30 – 14.00: Premieutdeling

Hvert lag får et bord hver som utgjør en stand – ingen vegger/stoler – meld fra om behov for strømtilkobling/internett v/påmelding.

Elever og lærere ordner selv med transport til Sverresborg skole.

Elever og lærere får hver sin baguette med ost og skinke + juice. Elever med matallergi eller annet må gi beskjed v/påmelding.

Utstyr som trengs til å gjøre klar stand må hvert lag selv ta med – plakater, skilt med opplysninger som navn på lag, skole, problemstilling, navn på samarbeidsbedrift, brosjyrer m.m i tillegg til tape, saks o.l. Det er viktig å ha en fin, ryddig og  tiltrekkende stand – bruk litt tid på dette før selve Gründercampen

Ønskes mer info – ta kontakt med Wenche Ulvan på mail eller telefon
Wenche.ulvan@ue.no  - tlf. 977 53 008

Trykk her for påmelding.

Svarfrist 13. Mars. 

Konkurranser og kriterier for Gründercamp i ungdomsskolen

Muntlig framstilling:

Alle elevene har satt seg godt inn i problemstillingen de har jobbet med.

 • Forklarer greit hva idèen går ut på
 • Kan svare på spørsmål om hvordan de har kommet fram til idèen,
 • Kan informere om partnerskapsbedriften,
 • om de har brukt mentorer/veiledere og hvordan/hvor de har ”funnet”
 • fram til disse
 • Hvor og hvordan de har funnet/fått informasjon/”stoff” om temaet
 • Bruk av egnede hjelpemidler for presentasjon av idè (eks. en modell, PP-pres., posters, sang eller annet?)

 

Innovative idé:

Det innovative blir belønnet – det kan være selve produktet eller markedsføringen.

 • Har gruppa selv kommet fram til idéen? Selvstendighetsgrad.
 • Er det brukt mentorer/veiledere? Kan være både pluss og minus.
 • Er det behov for produktet/tjenesten i markedet?
 • Gjenvinning, resirkulering, miljøvennlighet…..
 • En ny måte å nå en målgruppe på

 

Miljøpris:

I denne prisen blir kretsløptenking/gjenvinning belønnet.

 • Hvordan oppsto idèen? – i gruppa eller sammen med veiledere
 • Hvorfor er produktet miljøvennlig?
 • Er det bruk for i markedet?
 • Er markedsføringen miljøvennlig?

 

Realfagspris:

Hvordan elevene kan synliggjøre bruk av realfag i prosess og resultat vil bli belønnet i denne prisen.

 • Hvordan kom de fram til idèen? I gruppa eller v/ekstern hjelp?
 • Er det bruk for produktet/tjenesten i markedet?
 • Vil produktet skape mer søppel
 • Kan markedsføringen skape motivasjon for realfag?

 

Gründercampens hederspris:

Her vil gode prestasjoner i alle kategorier bli belønnet. Dersom vi belønner hvert underpunkt i den enkelte konkurransen med fra 1- 10 poeng, så vil de som oppnår høyest score i de 4 andre konkurransene bli vinnere av Gründercampens hederspris.