Konferanse: Sammen om morgendagens verdiskapere

Trøndelag · 02.mai 2013

Skoler og utdanningsinstitusjoner er arbeidslivets viktigste leverandører. Derfor inviterer NHO Trøndelag, KS Nord- og Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Ungt entreprenørskap Trøndelag til konferansen:

Sammen om morgendagens verdiskapere

2. mai på Ole Vig videregående skole, Stjørdal

 • Hvordan og hvorfor skal vi få til samarbeid mellom skole og arbeidsliv?
 • Mange skoler og bedrifter eller offentlige institusjoner har inngått partnerskapsavtaler. Hva skal til for at samarbeidet blir langsiktig og fruktbart for begge parter?
 • Hvordan få flere avtaler og bedre samarbeid mellom skole og regionalt arbeidsliv?

Målgruppe for konferansen er skoleledere, representanter for skoleeiere, lærere i grunn- og videregående skoler, institusjoner, bedrifter, opplærings-kontorer og bransje- og arbeidstakerorganisasjoner.

På plakaten står blant annet

 • administrerende direktør i KS, Sigrun Vågeng,
 • regiondirektør i NHO Trøndelag, Merethe Storødegård,
 • fylkesmannen i Nord - Trøndelag, Inge Ryan
 • administrerende direktør i UE Norge, Anne Kathrine Slungård.

Vi lover innlegg fra trøndersk næringsliv og skole med flere relevante eksempler.

Du kan melde deg på her.

Vi håper å se deg i Stjørdal 2. mai.

Kontaktpersoner for konferansen:

Ingveig Wahl ingveig.wahl@nho.no 97166891

Toril Brodahl toril.brodahl@ks.no 95850596

 
Vis større kart

Kl. 09.00 - 15.30

Kl. 09.00—09.30: Registrering

En entreprenøriell skoleeier v/ Sigrun Vågeng, adm. direktør i KS

Godfotteorien i skole — næringslivssamarbeid v/ Merethe Storødegård, regiondirektør i NHO Trøndelag og styreleder i UE Trøndelag                                                                                                                                                                     

Skule + bedrift = Sant v/ Tiril Seppola Reed, nestleder i Elevorganisasjonen

Kl. 10.50—11.10: Pause

Samarbeid mellom Thora Storm videregående skole og Kantega AS

 • Samarbeid mellom skole og næringsliv gir mer bevisste og motiverte elever v/ Anne Karin Sveinall, rektor på Thora Storm vgs.
 • Mentorvirksomhet: Samfunnsansvar og inspirasjon v/ Kristin Wulff, avd.leder for Trondheimskontoret i Kantega AS

Samarbeid mellom Verdal videregående skole og Verdal kommune

I pakt med kommune og næringsliv for elevens beste v/ Anne Skrove, seksjonsleder ved Verdal videregående skole

Hvorfor investerer Verdal kommune, helse og omsorg i Verdal videregående skole? v/ Une Hallem, utviklingskoordinator i Verdal kommune, omsorg og velferd

Om partnerskap og utvikling av samarbeid skole – arbeidsliv i Sarpsborg kommune

 • …..Hvis du vil gå langt—gå sammen! v/ Britt Elisabeth Røhnebæk, pedagogisk rådgiver i Sarpsborg kommune

Kl. 1230-1330: Lunsj

Kl. 13.30-1350: idémyldring

Samarbeid mellom Frøya videregående og SalMar ASA

 • Den entreprenørielle skolen v/ Bjørnar Johansen, rektor på Frøya videregående
 • Sammen om morgendagens havbruk v/ Bjørn Larsen, oppdrettssjef ved SalMar ASA

Samarbeid mellom Trones ungdomsskole og Namsskogan familiepark AS

 • Hvordan et samarbeid skole-næringsliv kan skape en positiv effekt for skolen, bedriften og hele lokalsam-funnets attraktivitet. v/ Lars Jonas Steinsfjell, rektor på Trones ungdomsskole og Turid Bredesen, daglig leder ved Namsskogan familiepark AS

Alle enig, men skjer det for lite? v/ Fylkesmann i Nord—Trøndelag, Inge Ryan og Anne Kathrine Slungård, adm. direktør i Ungt Entreprenørskap Norge

Konferansier: Jørn Arve Flått, kommunikasjonssjef i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Velkommen til en lærerik konferanse om hvordan vi sammen kan få mer ut av samarbeid mellom skole og arbeidsliv