Kurs i Elevbedrift for barneskoler ( Trondheim)

Trøndelag · 14.november 2013

Elevbedrift er et pedagogisk program der elever erfarer hva det innebærer å starte, drive og avvikle sin egen bedrift sammen en gruppe av sine medelever. Programmet er fleksibelt, og kan lett tilpasses rammebetingelser ved den enkelte skole. Kreativitet, samarbeid og mestring er viktige komponenter i prosessen.

Tradisjonelt sett har elevbedrift blitt brukt på ungdomstrinnet. Vi ser at flere barneskoler i trøndelagsfylkene har benyttet denne metoden med stort hell. UE Trøndelag kommer til å sette fokus på elevbedrift på mellomtrinnet dette skoleåret fordi vi ser at dette er en metode som fremmer sosial kompetanse og mestring.

Elevbedrift kan organiseres på ulike måter, både for hele trinn eller for deler av trinnet, over en kortere eller lengre avgrenset periode. Elevbedrift kan f.eks være er et flott alternativ for de elevene som ikke deltar på arrangement som Lego Legue, eller som valgmulighet i "elevens valg." Organisering der elevbedrift kjøres parallelt med Mat og Helse på 6.trinn er også en mulighet.

Påmeldingsfrist: 7.November