Kurs i Elevbedrift som metode for grunnskoler 2015

Trøndelag · 04.juni 2015

Elevbedrift er et redskap man kan benytte for å nå faglige og sosiale læringsmål gjennom et helhetlig tverrfaglig fokus med utgangspunkt i ressurser i og rundt eleven. Motivasjon og mestring, skaperglede og samarbeid er nøkkelord.

Kurset gir en kort innføring i metoden, tips til organisering og kreative øvelser. Her er det åpent for lærere som har prøvd seg før, eller som er helt uerfarne.

Gå inn å les mer på: www.elevbedrift.no

Målgruppe: Lærere i 5. - 10.trinn som ønsker å lære om hvordan de kan bruke elevbedrift som metode og redskap i undervisningen.

Påmeldingsfrist 22.05.2015